[share] toàn bộ CSDL CỦA BKAV

admin

Administrator
Staff member
#1
Rất tiếc Google đã quyết định đóng blog của chúng tôi, do đó tạm thời trong thời gian chúng tôi khôi phục blog http://bkavop.blogspot.com (qua khiếu nại với Google)Để đáp lễ sự cứng đầu của BKAV chúng tôi xin cung cấp đến các bạn trọn bộ cơ sở dữ liệu của BKAV để các bạn download tự do (Cơ sở dữ liệu này chúng tôi đã lọc bỏ các phần có thể gây hại trực tiếp đến người anh em .hơ )Bạn cần Winzip để giải nén gói dữ liệu này và mật khẩu giải nén là bk@vhttp://www.mediafire.com/?sv2l2yc48u3jiya
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top