• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share skin mobile cho VBB 3.8.x tích hợp chatbox ở index

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Hỗm rài đang làm forum vbb 3.8.x thử cho biết, làm cái skin cho mobile, bản gốc là bản lightweight nhưng đã sửa 1 số lỗi nhỏ thêm chát box chút xíu cho đẹp.
Đơn giản là vậy đó!!!:D
Demo ảnh:
[/B]


Demo Trường THPT Hiếu Phụng - VerSion Mobile By Võ Thanh Tân
Cài đặt:
Upload product: Product-cyb_topstats.xml
Upload Templates: vbulletin-style_mobile_vbb3.8.x.xml
Nhớ up đúng chổ nhé
Cuối cùng upload thư mục "upload root" vào nơi chứa thư mục diễn dàn vd: forum
Thế là xog và thưởng thức nhé
Skin này cũng bình thường chẳng có gì mới cả nhưng mong anh em ủng hộ test thử nhá.
Link down
Download Skin_mobile_plus_tem ChatBox.zip- Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.

SinhVienIT.NET---snap5.jpg

Link bổ sung thêm phần tự nhận diện điện thoại nè:
Download Product-mobdetect.zip-<center><a href=./showthread.php?goto=newpost&t=44><b><font size=5><font Color="Green"><img src="http://forum.4itvn.us/images/statusicon/hot.gif">[Thông Báo]Truy cập diễn dàn bằng điện thoại qua EDGE/3G/WIFI <img src="http://forum.4itvn.us/images/statusicon/hot.gif"></font></font></b></a></center><br>
Hướng dẫn:
***Vào Manager Product rùi Import vào là xong,
Vào
vBulletin Options > Mobile Dectect Procduct để tùy chọn thêm, nhớ vào đó chọn chữ "đồng ý" phần Enable This Product?
Phần
Enable Mobile Device Detection? cũng nhấn đồng ý
Phần Mobile Skin Style? chọn skin mobile của mình vào
SinhVienIT.NET---snap6%281%29.jpg
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Back
Top