S60 [Share] Phiên bản dùng để Úp Kim cương xanh Và Ngọc huyền bí kiếm xu nhanh gọn.

Myshare

New Member
Mình thấy TeaM cho ra chức năng này
quá tốt.
Nhân đây mình cũng đã kiếm được
cũng ko ít xu từ mấy bản này nên mình
sẽ Úp lên cho Ae Test
Bản 1: 0ngame x2 Ko Uds với mọi loại máy.
Auto Click đã đổi sang phým (#)
Mod thêm Ẩn Ứng Dụng rồi nhé.
Dùng để kiếm Kim cương xanh
Bản 2: Avatar 206 Ghép X2.
Auto Click Phím (#)
Có thể sẽ ƯDS trên một số máy S40.
Nhưng kiếm ngọc Huyền bí thỳ mình
khuyên dùng bản này.
Không Keylog,Kích hoạt. Mã Auto nhé: Đối với bản 1 Ních muốn kiếm Kim
Cương thỳ sài mã này nhé: Ních chính
phang tay cho nhanh và cứ đánh đôi.
Dây sau đó đánh 2 và cuối cùng đánh
cóc. Tỉ lệ KCX ra sẽ nhiều hơn. Và mỗi ván
chắc chắn ít nhiều cũng có 1,2,3v. Ních phụ cài : -5:0,-7:0Đối với bản 2 kiếm
Ngọc thỳ ae cài ních
phụ :
-5:0,-7:0
Ních chính nên tự đánh.
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top