admin

Administrator
Staff member
#1
Đây là code hoàn chỉnh dựa trên code Arirang Karaoke List Song của bác anhtuanvo được share trên FreeCode.VN
Code rất nhẹ, truy cập cực nhanh trên mobile, cập nhật đến Vol 44.
Hướng dẫn:
- Tạo CSDL mới trong phpMyAdmin, import database.sql vào.
- Cấu hình file dbconnect.php với các thông số tương ứng với CSDL vừa tạo (Tên truy nhập, mật khẩu, tên CSDL).
- Upload code lên host và bắt đầu sử dụng
Demo: http://nhuy.info/kara
Chúc các bạn thành công! :-bd

Download: http://sinhvienit.net/@forum/attachment/18400/1327941462/SinhVienIT.Net---Karaoke%20list%20wWw.NhuY.info.zip
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top