Hoichemgio9x

New Member
Tải file đính kèm về.
Pass giải nén: tanphu.net
- Bạn tải về up lên host, CHMOD thư mục saoluu thành 777 .(Khi sao lưu mà báo lỗi thì nhớ CHMOD 666 cho các file .php bên trong thư mục saoluu, có thể dùng wapftp để chmod nha).
File sao lưu hoặc file cần phục hồi bạn up trong thư mục saoluu, thường có định dạng là .sql , chmod thành 666 luôn.
Ở đây mình dùng localhost, bạn mở saoluu.php sửa localhost:3306 cho đúng với host của bạn rồi mới chạy saoluu.php nha, vd dùng host nazuka thì sửa dbhost thành mysql.nazuka.net
Thế là xong. Bây giờ muốn sao lưu/phục hồi chỉ cần chạy file saoluu.php
Giao diện hoàn toàn bằng tiếng việt.
Ai lấy thì thanks phát nào!
Nguồn: sinhvienit.net
Download:
LINK 1
LINK 2
P/s: share cho ai cần mà chưa có :D
 

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top