[Share] Code mgiaitri by sechiaviet.com

admin

Administrator
Staff member
#1
Code này có style mobile giống style mgt khoảng 90%
Ai hảo tâm thì xin giữ cái textlink cuối wap
à còn add thêm mod blog nhưng chỉ thích hợp với pc thôi
link : http://upwap.ru/1852591
pass upwap: sechiaviet
id: admin
pass: 0123456
Nguồn : HocIt
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top