[share] code forum trường bằng vbb 4.1.9 full

admin

Administrator
Staff member
#1
Đây là code và data của forum trường làm bằng vbb 4.1.9, đã hack đầy đủ mod, đã đóng khung bài viết, đóng khung thông tin thanh viên, mong anh em thấy có ích thank cho mình cái nha
demo:http://tuoitreyb.org
code:Tải xuống thisicodon.zip (9754.7kb)
data:http://www.filesonic.com/file/tPrXCJI/vhit_forum_2011-12-31_15-30.sql.gz
đang nhập admin/123456789
data này http://upwap.ru/1931165
code: http://upwap.ru/1931164
 

blog4me

Super Moderator
Staff member
#12
Admin vào xoá cho mình toàn bộ tệp trong thư mục /public_html được ko ? Mình dùng đt xoá mãi không được
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top