[share] code đóng khung bài viết cùng chuyên mục + Quảng Cáo bên cạnh

admin

Administrator
Staff member
#1
Hum nay rảnh lượn lờ thấy cái code khung chủ để bài viết cùng chuyên mục + Chia sẻ bài viết bên cạnh của bác Minh Lợi hay hay nên mình code lại share cho anh em . Anh em nào xài thấy hay thì chỉ cần cho mình xin cái thanks thôi nhé.
Demo: http://cafebatdongsan.info/f118/4-smartphone-sieu-sang-nua-cuoi-nam-2011-a-1854/
Demo ảnh:

Đầu tiên các bạn vào Style Manager -> Edit Templates -> View more threads Templates -> chipstyle_showlist.
các bạn copy code bên dưới Edit lại theo ý mình rồi
thay thế toàn bộ vào "chipstyle_showlist." sau đó save lại và chiên ngưỡng thành quả.
PHP:
<table>
<tr>
<td style="border:none !important;" width="53%" valign="top">
<!-- Bài viết cùng chuyên mục - Cafebatdongsan.info -->
<div style="text-align:left; width:100%;  height:100%;"><fieldset style="margin:5px  10px;padding:1px;-moz-border-radius:4px;border:1px solid  #637AAE;background:#F2F6F8;">
<legend align="center"><span  style="color:#0004FF;font-size:12px;font-weight:bold;margin:0px  3px;">{vb:raw chipshow.description}</span></legend>
<ul style="font-size:11px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;  margin:10px; padding-left:20px; line-height:16px;">{vb:raw  chipshow.list}</ul></fieldset></div>
<!-- /Bài viết cùng chuyên mục -Cafebatdongsan.info -->
</td>
<td style="border:none !important;" width="53%" valign="top">
<!-- Quang Cáo - Cafebatdongsan.info -->
<div style="text-align:right; width:100%;  height:100%;"><fieldset style="margin:5px  10px;padding:1px;-moz-border-radius:4px;border:1px solid  #637AAE;background:#F2F6F8;">
<legend align="center"><span  style="color:#0004FF;font-size:12px;font-weight:bold;margin:0px  3px;">Quảng Cáo</span></legend>
<ul style="font-size:11px; font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;  margin:10px; padding-left:20px; line-height:16px;"><embed  wmode="transparent" src=' images/upload/quangcao.swf' width='350'  height='170' align='top' quality='high'  pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'  type='application/x-shockwave-flash'></embed><br><br>  <p align="center"><b><img  src=http://cafebatdongsan.info/images/statusicon/yahoo.gif  border=0></img></b><input type="text" value="{vb:raw  post.title} tại {vb:raw $vbulletin->options['bburl']}/{vb:raw  relpath} Chúc các bạn 1 ngày làm việc hiệu quả. Hãy chia sẻ với bạn bè  nếu thấy bài viết có ích ( Đảm bảo không có virus) . Thanks a lot!"  onclick="this.select()" style="font-family: Arial, Sans-Serif;  font-size: 13px; display: block; padding: 1px; border: solid 1px  #85b1de; width: 300px; background-color:  #EDF2F7;background-image:url('http://cafebatdongsan.info/images/statusicon/link.png');  background-repeat:no-repeat; padding-left:20px; font-weight:bold;"  title="Gửi cho bạn bè bài viết  này"></ul></fieldset></div>
<!-- /Quảng Cáo -Cafebatdongsan.info -->
</td>
</tr>
</table>

Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp tại Đây
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top