admin

Administrator
Staff member
#1
Demo http://cap3.us
Code+Data: Tải xuống 123.zip (1436kb)
link never die
http://upwap.ru/2011332
hướng dẫn cài đặt:
chạy file saoluu.php , rùi nhập acc host vào, chọn phục hồi, chọn đúng file .sql và đúng data đã create nhé
nó sẽ tự import data
nick admin:
|͇̿X͇̿|
/ h4ck3r000
Thích đổi thỳ vào admincp hoặc phpmyadmin để đổi nhé
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top