[share] code chúc mừng sinh nhật

admin

Administrator
Staff member
#1
Code lại giao diện. Sử dụng nhiều hiệu ứng CSS3 nhằm giảm thời gian load.
Sử dụng AJAX. Gửi lời chúc + quà tặng.
Nói chung là dùng dc
Tạo database + import data.sql vào db + mở data/message.php sửa thông tin database. ok

Download: đây
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top