• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

[s60v3] Phần mềm TopMusic (v4.00(0)) Eng

Sakiara

New Member
Với phần mềm này sẽ được thông báo về cácbài hát phổ biến nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới (nhấp chuột vào lá cờ) , Ngoài ra có cơ hội để xem các đoạn video.
Các ứng dụng miễn phí Nhưng đối với công việc của họ đòi hỏi một kết nối Internet.
Đối với chương trình để cài đặt các thư viện Qt.
Ứng dụng này đã được ký kết Bạn có thể dễ dàng cài đặt nó.
Contributor: quý tộc
Nhà sản xuất: Ruslan
Thể loại: Symbian
Thể loại: Internet

Tên file: TopMusic.zip
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top