Plugin loại bỏ Tiếng Việt có dấu khỏi URL

admin

Administrator
Staff member
#1
Đây là plugin loại bỏ tiếng việt có dấu khỏi url, áp dụng cho các bản vBB từ 4.1.10 trở lên, charset UTF-8.
Kể từ 4.1.10 các bạn sẽ không cần phải sửa file nếu muốn loại bỏ dấu ở url
Have Fun
Download:
http://upwap.ru/1982560
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top