Plugin loại bỏ Tiếng Việt có dấu khỏi URL

admin

Administrator
Staff member
Đây là plugin loại bỏ tiếng việt có dấu khỏi url, áp dụng cho các bản vBB từ 4.1.10 trở lên, charset UTF-8.
Kể từ 4.1.10 các bạn sẽ không cần phải sửa file nếu muốn loại bỏ dấu ở url
Have Fun
Download:
http://upwap.ru/1982560
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top