• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

NCT

New Member

========================================================================================
[h=2]Tính năng mới:[/h] - Slide Styles hiệu ứng trước được thực hiện mà bạn có thể áp dụng cho bất kỳ slide trong trình diễn
- Thêm ghi chú vào bất kỳ trang trình bày hoặc hiển thị
- Chỉnh sửa các khung hình một cách dễ dàng bằng cách sử dụng các trình biên tập khung hình chính
- Làm mờ bất kỳ hình ảnh hoặc video trong slide của bạn
- Sử dụng công cụ đồng bộ âm thanh mới dễ dàng đồng bộ trình bày cho soundtrack của bạn
- Hỗ trợ hình động Gif
- Quay Video trình diễn của bạn và quay nó 90 độ khi tạo ra một video
- Điều khiển âm thanh được cải thiện
- Thanh iểm soát mới cho các trình Web, exe, và Autorun
======================================================================
topheader-300x159.jpg

======================================================================
[h=2]Crack:[/h] Sau khi cài đặt xong proshow producer bạn vào thư mục Patch 6.0.3395
Copy file crack vào thư mục cài đặt hoặc chạy trực tiếp file crack đề được.
C:\Program Files\Photodex\ProShow Produce< Win 32 bit>
C:\Program File(x86)\Photodex\Proshow Produce<Win 64 bit>
Sau đó chạy file patch.Ấn vào Patch và OK.
======================================================================
Link download: https://app.box.com/s/1ehh2wtmtsveuifckd4n
PASS GIẢI NÉN: nguyenchithao.com
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top