admin

Administrator
Staff member
#1
Phần mềm giả lập giúp bạn sử dụng những game ứng dụng của android (.apk) ngay trên chiếc symbian yêu quý, biến chiếc symbian thành android hãy trải nghiệm 1 giao diện 1 trình giả lập tuyệt vời android trên symbian thật là tuyệt vời đúng không?
Ứng dụng chạy được tất cả trên các dòng s60v1 v2 v3 v5 và yêu cầu phải cài python full (bản chuẩn)
Download android.sis
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top