Nho admin lam forum

admin

Administrator
Staff member
#6
Minh lam thu vs code do roi mak ko thanh cong
tại code đó dính con shell server b phải unzip ra pc dùng pm diệt virus rồi nén lại mới sd đc nhá,nếu không up lên thứ nhất không sd đc, thứ 2 sd đc vài ngày die host
 

admin

Administrator
Staff member
#8
Ukm. Vay mak minh khong pjt. Mak sao bit dc 1 code co dinh sell hay ko
thứ nhất có virus thứ hai bạn vào trong phpmyadmin search từ r57.php.jpg hoặc c99.php.jgp php.jpg vì shell thường đặt tên như vậy
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top