• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Nhận Xét 5 SoftWare PC - Made In TuoiTreVN.Biz

style

Active Member
Theo nhận xét Miền Nam Khu Bình Dương Các Quán Net Đều Dùng Google Chorme ! Riêng Máy Tính Bàn Và Laptop của mình vẫn dùng google chorme - Google chorme có tính Năng Vượt Trội Hơn Safari - Opera SoftWare - FileFox
Nhận Xét Về Safari :
về ưu điểm :
Giao Diện Apple Rất Đẹp
Nhược điểm : chưa cải tiến download nhanh
Nhận Xét Về OperaMini SoftWare :
Ưu Điểm : Skin Chuẩn
Nhược điểm : Làm Mạng Chậm Như Rùa
FireFox :
Ưu điểm : Skin Tạm Được
Nhược điểm : download có cửa Sổ
Google Chorme :
Ưu điểm : Skin Tạm Được Dễ Dùng - Mạng Nhanh - Không Lag
Về Nhược điểm Thì ít về nho nhỏ là không dịch được trang dung lượng lớn
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top