• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Nhận biết các loại mã hoá pass

Special_One

New Member
Moderator
Nhiều AE sau khi hack được Pass của Admin nhưng lại không biết cách Giả mã Pass.
Nên mình post bài này để anh em NHẬN BIẾT CÁC LOẠI MÃ HÓA...để chọn công cụ giải mã phù hợp.

1.MySQL có 2 loại
60671c896665c3fa MySQL loại 16 kí tự

667f407de7c6ad07358fa38daed7828a72014b4e MySQL5 loại 40 kí tự

2.MD4 có 3 loại:

bde52cb31de33e46245e05fbdbd6fb24 MD4 loại này 32 kí tự

a0f0057303393f643a09d7db430b9fe1 MD4 (HMAC*) 32 kí tự

veUssx3jPkYkXgX729b7JA==Z7g= MD4 (Base64*) Loại này dạng base64 có 28 kí tự

3.MD5 có tới 5 dạng:

0cc175b9c0f1b6a831c399e269772661 MD5 32 kí tự

3673438f11d71c21a9b8b59232a3dd61 MD5 (HMAC) 32 dạng HMAC 32 kí tự

DMF1ucDxtqgxw5niaXcmYQ==Z7g= MD5 (Base64) 28 Kí tự

$1$$Ij31LCAysPM23KuPlm1wA/ MD5 (Unix) 26 kí tự

$apr1$$ny0TwGBt5/BPT4.mbWBKk. MD5 (APR) 29 kí tự.

4.MSCash

9bea8ee5c345f595cd9f9b37a1a2a887 MSCash 32 kí tự

86f7e437faa5a7fce15d1ddcb9eaeaea377667b8

5.SHA-1 có 2 loại:

7f984109f39759f3f41dba04f5183741e36f1445 Sha-1 (HMAC) 40 kí tự

hvfkN/qlp/zhXR3cuerq6jd2Z7g= Sha-1 (Base64) 28 kí tự
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Nhìn phát chán.....
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top