ngothaovy

New Member
Anh em chỉ cần comment sdt khi thấy mã xác nhận kick hoạt tài khỏan từ chotot.vn gửi về thì anh em cmt lên đây cho mk nhé hoặc gửi luôn vào sdt 0987287314 để mk kick hoạt > rồi chờ nó duyệt và nó sẽ gửi thẻ vào sdt anh em đã dky.
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top