• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Ngân hàng Hàn Quốc Shinha ứng dụng Blockchain

Một số ngân hàng đã sử dụng công nghệ blockchain để tăng tốc độ phê duyệt cho việc vay. Trong đó phải kể tới Shinhan, một trong những ngân hàng lâu đời và lớn nhất ở Hàn QuốcYonhap báo cáo hôm thứ Hai: " Cụ thể, ứng dụng blockchain sẽ được ngân hàng dùng để xác định các mục bằng chứng cần thiết cho việc cho vay tín dụng, chẳng hạn như chứng từ đủ điều kiện hoặc giấy chứng nhận "

Xem thêm: lập trình

Theo thống kê, hiện tại khách hàng vẫn phải thao tác thủ công, tốn thời gian về tính xác thực của chúng.

Xem thêm: Học lập trình Blockchain

Với hệ thống xác minh dựa trên blockchain, Shinhan hy vọng sẽ xử lý các tài liệu này nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.

Xem thêm: Blockchain 3.0

Ngân hàng báo cáo đã áp dụng công nghệ này vào việc cho vay của “Shinhan Doctor”, giảm thời gian xác nhận xem khách hàng có phải là thành viên thường xuyên của Hội đồng Hospital Doctor hay không từ hai đến ba ngày theo “thời gian thực”.

Một quan chức của Ngân hàng Shinhan đã nói như trong báo cáo rằng hệ thống blockchain dự kiến sẽ tăng số lượng sản phẩm cho vay “không phải đối mặt trực tiếp” được xử lý và ngân hàng có kế hoạch mở rộng hệ thống sang nhiều sản phẩm hơn.

Được thành lập vào năm 1897, Shinhan đã khám phá công nghệ blockchain một thời gian. Năm ngoái, nó đã thử nghiệm chuyển tiền xuyên biên giới cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng công nghệ blockchain của Ripple. Tính đến thời điểm năm 2015, Shinhan đã đầu tư khoảng $ 430,000 vào startup chuyển tiền blockchain Streami.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top