[MOD] Level Bar 0.0.1b - Tạo level cho thành viên

Tuzoro

New Member
Tác giả: EsmerÖzcan
Version: 0.0.1b [Beta]
phpBB3 Version: 3.0.4 - 3.0.9
Ngôn ngữ: EN, TR
Giao diện: prosilver, subsilver2
Chức năng: Tạo cấp độ cho thành viên tùy thuộc vào số lượng bài viết.
Download:
Level Bar 0.0.1b.zip
 

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top