• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Android MobiFone tung gói cước MFV250 với liên hoàn deal hot

Có điều kiện đó bác.
Doanh thu TKC từng tháng trong 03 tháng gần nhất<70.000 đồng/tháng. Trường hợp thuê bao có gói dài kỳ, doanh thu tính phân bổ từng kỳ để đảm bảo đúng điều kiện.
Hoặc thuê bao có lịch sử đã là thuê bao thành viên của nhóm mFamily trong vòng 30 ngày gần nhất.
 
Nhanh lên còn kịp bác ơi. Gói cước được được sử dụng song song với các gói data nền khác nên cứ thoải gà mái nhé.
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top