Metro vBulletin - Windows 8 Theme cho VBB 4.2

admin

Administrator
Staff member


Cài đặt giao diện :
1. Tải giao diện về và giải nén ra
2. Upload thư mục metrovb theo đường dẫn images/styles
3. Sau đó vào Admincp ~> Styles & Teplates ~> Download/Upload Styles ~> Import metrovb-style.xml

Cài đặt quảng cáo :
Vào Admin Cp ~> Advertisements ~> Add New Add ~> lựa chọn Header 1 cho Header 1 Advertisement & Header 2 cho 2nd Advertisement

Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
 
Last edited:

admin

Administrator
Staff member
Có nút em ơi...
 

Facebook Comments

Similar threads


New posts New threads New resources

Top