• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

KingG

New Member
Khi các bạn tải các phần mềm trên mạng nó thường ghi là
MD5 : .........
SHA-1 : ..............

Hẳn nhiều bạn thắc mắc vậy : MD5 và SHA-1 là gì , giải mã ( xem ) nó như thế nào ?
Mình xin trả lời câu hỏi này như sau
Phần 1 . Khái niệm , định nghĩa MD5 và SHA-1 là gì ?
MD5 (Message-Digest algorithm5) là một thuật toán mã hoá, theo chuẩn RFC 1321 http://tools.ietf.org/html/rfc1321
Các chương trình mã hoá (tính) MD5 thường được gọi là MD5Sum. Nó được dùng để tạo ra một chuỗi 128 bit duy nhất từ một chuỗi dữ liệu nhập bất kỳ, và vì thế thường được dùng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu của một tập tin. Nói một cách đơn giản, nếu tập tin bạn tải về có mã MD5 (thường được biểu diễn bằng 32 ký tự thập lục phân– tương đương 128 bit) khác vớiMD5 đã được công bố, thì tập tin bạn tải về khác với tập tin đúng của nó. Nghĩa là quá trình download đã bị lỗi khiến tải không đủ, hoặc tập tin đã bị sửa đổi (chèn trojan, virus, ..v.v..) so với bản nguyên thủy có MD5 dã đưa lên .
Các tác giả đưa MD5 của tập tin lên nhằm tránh trường hợp bạn tải lại ở nơi khác có thể sẽ bị đính kèm các chương trình nhỏ nguy hại như trojan, keylogger…
Nghĩa là sao , nghĩa là khi bạn tải các phần mềm trôi nổi trên mạng, các bạn quét thấy mã MD5 và SHA-1 , nó khác với mã nơi cung cấp phần mềm này, thì các bạn nên chú ý dùng các chương trình diệt virus quét trước đi nhé, kẻo trong các phần mềm đó có " em bé " =))
Cụ thể về hai phương thức mã hóa này, các bạn coi qua :
1 . MD5 : MD5 – Wikipedia tiếng Việt
2 . SHA1 : SHA – Wikipedia tiếng Việt
Phần 2 : Cách xem ( giải mã ) MD5 và SHA-1
Có rất nhiều chương trình để kiểm tra, nhưng mình khuyên bạn nên dùng phần mềm HashCalc , vì nó đơn giản , dễ sử dụng , trừ khi bạn cần bẻ từng đoạn mã ra để phân tích thì mới nên dùng các công cụ dành cho các developer, coder, hacker....
Tải về : http://www.slavasoft.com/zip/hashcalc.zip
Cách xem
Bạn giải nén ra , cài đặt chương trình ....
Đây là giao diện chương trình :

Sau khi bạn nhấp vào phân tích bên dưới , kết quả trả về cho bạn:

Ok , vậy bạn đã biết MD5 và SHA-1 là gì, và bạn đã biết cách xem MD5 và SHA-1 ?
Chúc các bạn thành công
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top