Mantan Việt Nam

phuongchu

New Member
Chương trình tặng web miễn phí của Mantan Services kéo dài đến hết năm 2015, tuần này chúng tôi giành tặng 01 web shop bán hàng cho 01 khách hàng ngẫu nhiên duy nhất, kết quả sẽ được thông báo chính thức vào 12h 7/11/2015

Đăng ký nhận web khuyến mại và nội dung như sau:

1. Họ tên: ......................................................................................................
2. Số điện thoại: ............................................................................................
3. Địa chỉ: .....................................................................................................
4. Mẫu giao diện:...........................................................................
5. Đường link you đọc được thông báo này: ...............................................

Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline: 0462.539.549 - 0127.656.0000
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top