Help Lỗi trùng cột trong data

Tamhoangdk

Active Member
ALTER TABLE `users` ADD `toc` VARCHAR( 50 ) NOT NULL AFTER `comm_old` ;
MySQL said:

#1060 - Duplicate column name 'toc'

em up them mot file data làm shop avatar nhưng nó cứ bao lỗi này
 

admin

Administrator
Staff member
[MENTION=1627]Tamhoangdk[/MENTION]
Trùng lặp thì tức là data của em đã có column này rồi
Thay bằng tên khác là được
 

Tamhoangdk

Active Member
[MENTION=1627]Tamhoangdk[/MENTION]
Trùng lặp thì tức là data của em đã có column này rồi
Thay bằng tên khác là được
tên cột có quan trọng không anh. nếu thay tên cột thì trong code có phải thay gi khong anh.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top