Hỏi kiếm $ dot.tk để gia hạn domain

hunglata

New Member
em đang muốn kiếm cá để gia hạn tên miền .tk ai giúp phải làm như nào với.
 

hunglata

New Member
nhưng em không biết vào chỗ nào để mà tải app kiếm cá ấy. trên gg họ chỉ ns fike ip tải app về kiếm cá mà không nói vào đâu để tải app:-(||>:-(||>:-(||>
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top