Khuyến mãi thuê bao trả trước nạp tiền EZ MobiFone ngày 22/12/2017

#1
Ngày 22/12/2017 thuê bao trả trước (trừ thuê bao Fast Connect trả trước) nạp tiền MobiEZ tại các cửa hàng MobiFone toàn quốc được khuyến mãi cộng 50% giá trị nạp tiền.
1. Đối tượng: Trả trước nạp tiền EZ tại cửa hàng bán lẻ và cửa hàng MobiFone.
- Thuê bao trả trước đang hoạt động, khóa 1 chiều, 2 chiều đang trong thời gian giữ số.
- Nạp tiền bằng hình thức EZ tại các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng MobiFone.
- Không áp dụng: Thuê bao Fast Connect trả trước và thuê bao trả trước phát triển mới đang hưởng ưu đãi khuyến mãi 05 thẻ đầu.
2. Nội dung: Tặng 50% mệnh giá nạp tiền
- Áp dụng tất cả mệnh giá nạp tiền và tất cả các lần nạp.
- Trả trước còn khuyến mãi 5 thẻ đầu: khi nạp tính theo khuyến mãi dành cho thuê bao phát triển mới.
- Tặng 50% giá trị nạp tiền vào tài khoản KM2V và KM3V sử dụng cho nhu cầu gọi thoại nội mạng VNPT và liên mạng tùy theo loại tài khoản khuyến mãi.
Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 9090 để được giải đáp.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top