#1
- blue ftp là pm cực kỳ hay và hữu ích. Tất cả các bạn nên có 1cái trong bst cuả mình. Http://xunet.wap.sh/phanmem/java/ung-dung/Bluftp1.7.jar
mình đang cố gắng tìm hiểu thêm về blue sign( ko bi hỏi truy cập)
...
- trong việc làm theme, blue là pm không thể thiếu. Sau đây là vài thao tác của blue có liên quan đến việc làm theme.
.
*** Ta mở blue, tìm đến 1thư mục có chứa 1theme bất kỳ. Ta đưa thanh chọn đến theme đó rồi nhấn OK để vào theme.
Khi đã vào được nó sẽ hiện nên nhiều file ảnh và 1file có đuôi.xml .
Việc làm theme thực chất là Chỉnh sửa những file hình ảnh trên( và sửa .xml) mà thôi. . Muốnthoát ta ấn " trở về".
- chú ý: nếu máy chưa hack phone, khi thực hiện sẽ đưa ra yêu cầu " cho phép đọc, ghi,nhớ dữ liệu" ta ấn 'có' cho tất cả
........
Cách giải nén .
Khi bạn vào được 1theme rồi. Bạn thực hiện như sau:
Menu>chọn tất cả(hoặc ấn * trênbàn phím,chọn đến hết). rồi Menu >giải nén(hoặc ấn số1 trên bàn phím).
Bạn sẽ bị đẩy ra ngoài, ko sao đâu. Ta tạo 1thư mục (menu>tạothư mục/ nhập tên rồi OK). Vào thư mục bạn vừa tạo, ấn số 3(hoặc: menu > giải nén). Tất cả các file bạn đã chọn sẽ đc giải nén ra hết.Vậy là bạn đã giải nénxong.
......
Cách nén .
Tại 1thư mục. Bạn thực hiện: Menu>chọn tất cả(hoặc nhấn * chọn/bỏ những file ta cần). Rồi: menu> nén qua nth. Nhập tên vànhấn OK, sau 1thời gian pm sẽ cho ta file nén .nth mà ta cần.
.....
Cách xem ảnh.
Click vào file ảnh thì sẽ xem đc(cũng có thể ko xem đc), thoát, ta ấn số 3.
......
Cách đổi tên.
Menu>đổi tên.
......
Cách di chuyển(hoặc sao chép) .
Ta ấn * để chọn những file cần di chuyển. Rồi: menu>di chuyển(hoặc sao chép).
......
Dán .
Khi đã thự hiện lệnh di chuyển,hoặc sao chép xong. Ta đến thư mục cần tới. Thực hiện: Menu>dán.
 
#3
NHỮNG BƯỚC MOD THEME CƠ BẢN.
══════════════
BƯỚC1: Lựa chọn.
- bạn giải nén theme cần mod ra1thư mục A.
- lựa chọn icon, hình ảnh...nhữngphần cần mod để vào 1thư mục B.
Bước này chủ yếu sử dụng thao tác di chuyển,xem hình ảnh, giải nén trong blue. http://upwap.ru/preview/201202/14/2023659-b50b8d34.jpg .......
BƯỚC2: Đổi tên. quan trong.
- ta dùng blue ftp xem những hình ảnh trong theme (ở thư mục A). Ghi Nhớ tên.(vd: a.png )
http://upwap.ru/preview/201202/14/2023665-f814ba76.jpg
- qua thư mục B, tìm hình cần thay thế đổi tên giống với hình đã chọn ở thư mục A.
VD: hình thu muc B là: f.swf ta thực hiện thao tác đổi tên. Đổi tên file f.swf thành a.png
http://up.zingme.us/files/2ed744e0c...12e5ec9d3d2/BlueFTPScreenshot_52138198484.png
- khi dán những file từ thư mục B sang A.
http://up.zingme.us/files/2ed744e0c...2fe3e367d9d/BlueFTPScreenshot_52138214751.png
sẽ xuất hiện 1bảng thông báo,yêu cầu ta chép đè hoặc đổi tên. Ta ấn OK để chọn "tất cả" rồiấn nút mềm tay phải ( ghi đè,chép đè).
http://up.zingme.us/files/2ed744e0c...83486ca53f7/BlueFTPScreenshot_52138231274.png
- Khi ấn xong những file ở thư mục A sẽ bị thay thế bởi những file mới bên thư mục B chuyển qua.
- chú ý : Việc di chuyển, ghi đè là để kiểm tra xem việc đổi tên ở bước 2,có chính xác ko. Nếu ko xuất hiện bảng thông báo,có thểviệc đổi tên đã sai. Thông thường những file đổi tên sai sẽ ko bị ghi đè lên ở thư mục A và sẽ xuất hiện ở trong thư mục A. Ta phải xem và thực hiện đổi tênlại.(1thư mục ko thể có 2tên giống nhau)
..,.....
BƯỚC4: Nén theme.
.
- ta thực hiện thao tác nén. Chọntất cả, rồi nén qua định dạng.nth,
http://upwap.ru/2023671?sid=lj99kvk1jspt2kf3lcpqrr1d54
- chú ý với máy chưa hack phonephải ấn CÓ tất cả.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top