#1
Cào nhẹ lớp phủ
bên dưới để biết
mã số nạp tiền.
[hide]
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
(VIETTEL)
Cào nhẹ lớp phủ
bên dưới để biết
mã số nạp tiền.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
(VINA)
Cào nhẹ lớp phủ
bên dưới để biết
mã số nạp tiền.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
(MOBI)
Cào nhẹ lớp phủ
bên dưới để biết
mã số nạp tiền.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
(GMOBILE)
Cào nhẹ lớp phủ
bên dưới để biết
mã số nạp tiền.
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
(VNMB)
[/hide]
[hide]
Thay đổi bầu không khí 1 chút ạ
[/hide]
có ai cào đc chưa? =))
 
#10
Sao mình không thấy thẻ cào vậy,chắc là lừa đảo rồi

----------> Bổ sung bài viết lúc 09:44 AM <----------> Bài viết trước lúc 09:42 AM <----------

Super Moderator mà lừa đảo thế thì bãi chuawcs cho anh em khác lên làm cho rồi
 
#14
thời đại công nghệ nạp trực tuyến cho nhanh, tui dùng mobifone toàn lên nạp tiền trực tuyến web mobifone, sao phải chạy ra ngoài mua thẻ khi trời nắng thế này.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top