[Hot] Avatar mod chăm farm pro 100% không kích hoạt

admin

Administrator
Staff member
#1
- Mod speed, mod map farm, mod hình ảnh, icon
- Chăm sóc vật nuôi tất cả các ô đất (chỉ cần chăm sóc ô đất cuối cùng).
- Bón phân sẽ bón Full tất cả các cây nếu đủ phân.
- Thuốc diệt sâu, diệt cỏsẽ diệt tất cả các cây. (Chú ý số lượng vật phẩm)
- Mod thêm Speed cửa hàng
- Phiên bản Mod lại từ code AvatarAF by Lockdior.
1 số lỗi trong phiên bản này:
- Nếu giữa các ô đất màcó ô đất không trồng cây
-> bị đứng game
- Hết vật phẩm không thông báo.
Mình đã chỉnh sửa lạinhiều mong là vừa ý các bạn yêu cầu. Đã xóa mã kích hoạt. Link
download
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top