Hỏi Hỏi về cách leech rss của ola.vn

#1
Mình thử dùng curl leech về host nhưng ko dc.
Link rss: http://ola.vn/#!rss/note/iiloveii.babe/hpfp
Demo ảnh bài rss:

Demo ảnh khi mình view source (nội dung bài rss và tiêu đề ko hiện thị):Demo ảnh khi mình xem phần tử (hiện thị nội dung và tiêu đề nhưng curl ko leech dc):

- Ae có thể bày mình cụ thể cách leech rss ola này dc ko? Mình kiến thức ít mong ae chỉ giáo nhiều hơn. Thank ae :D
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top