Hoả ấn 3 chương 3 hack

Shark

New Member
#1
Đây là pb khá khó chơi nên mình đã hack và mod chút ít. Chỉ hack vừa phải thôi. Không one hit, không bất tử. Và đặc biệt, ưu ái cho frost, con gái của gì đó quên rùi, có chút sức mạnh, hehe. Down và cảm nhận.
Hoả ấn 3 chương 3
file RMS hack
Hay thì like bài viết.
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top