Xin Hỗ trợ doamin từ a thắng.

Hotro

New Member
Hỗ trợ domain từ a thắng.

E muốn xin a thắng hỗ trợ cho e 1 domain, e đã lập trên 20 topic có ích theo yêu cầu.
Thời hạn bao lâu tùy a cho. Hì.
Xin cảm ơn anh.
 
Last edited:

admin

Administrator
Staff member
Hotro
Anh chấm dứt chương trình tài trợ domain lâu rồi em à, giờ anh chỉ tài trợ host
Daicaxahoiden001
Là tên miền em à

- - - - - - - - - -
Hotro
Anh chấm dứt chương trình tài trợ domain lâu rồi em à, giờ anh chỉ tài trợ host
Daicaxahoiden001
Là tên miền em à
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top