[help] Khac phuc loi vbb

#1
Ai chi minh khac phuc loi khi minh up xong code, chay dc roi nhung phong chat ko hoat dong, voi chi minh them theme cho vbb vs. Thank
 

admin

Administrator
Staff member
#2
Ai chi minh khac phuc loi khi minh up xong code, chay dc roi nhung phong chat ko hoat dong, voi chi minh them theme cho vbb vs. Thank
- Cài đặt chatbox:Gỡ hoàn toàn chatbox cũ trong ACP > manager products sau đó:1. Import Product XML.2. Mở template FORUMHOME, tìm:Quote
{vb:raw navbar}​
Thêm vào bên dưới:Quote
{vb:raw changfcb}​
3. Mở file config.php trong thư mục chatbox sửa:- $config['forumlink']: Thay domain của bạn vào.- $config['chatboxkey']: Nhập key của bạn vào (Tùy ý, nhưng cần nhớ để thiết lập trong AdminCP > vBulletin Options giống y như vậy).- $config['password_tools']: Password dùng để truy cập file tools.php- Một số thiết lập khác tùy ý, đã có hướng dẫn trong file config rồi.4. Upload thư mục chatbox lên host (nằm ở đâu cũng được có thể để ngang hàng với admincp...) hoặc có thể để ở host khác. CHMOD các file trong thư mục data là 777.5. Vào AdminCP > Settings > Options > ChanguonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0 > chỉnh lại link đến nơi chứa chatbox & Chat-box keynhớ thank đấy béxinh
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top