Giúp mình sửa forumhome vbb mới

#1
mình đang làm lại code buidoi3 demo: http://cunxinh.net/ mình muốn sửa lại sao cho FAQ nó lên trên và forumhome chia làm 2 cột như daivietpda. bên trái là forum bên phải là quảng cáo. Giúp nhá thanks/
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top