Game huyền thoại thiên chúa-china

admin

Administrator
Staff member
#1
Game có đồ họa và kỹ năng cựckhủng cùng với hình ảnh dễ thương.Hơn năm trăm loại trang bị, đồ dùng trong game và có chế độ khảm ngọc.Một game rất đang để chơi đấy!
Thông tin game:
Tên game: Huyền thoại Thiên Chúa
Nhà sản xuất:
Nhà cung cấp: BlogMobileVn.Com
Thể loại: ARPG,Luyện level,Nhập vai
Uploader: Bờm
Giá: 0VND
Cracker: sieumarong-Openitvn.net
Nền: Java/J2ME
Màn hình: 240×320,320×240
Ngày phát hành: 14/2/2012
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
.jar]mh 240x320
.jar]mh 320X240
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top