• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

[Fshare] PES 2017 repack full nhẹ mới nhất cài đặt với 1 click

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Hôm nay tuoitreit.vn xin chia sẻ bản PES 2017 repack rất nhẹ, chỉ 3.5 GB
Với bản repack này có đầy đủ rồi, khi cài đặt là dùng luôn, không cần phải crack
Để fix lỗi:
- The program can't start because d3dx9_43.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem
- The program can't start because xinput1_3.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem

Bạn làm theo HD sau: Hướng dẫn - fix lỗi xinput1_3.dll or d3dx9_43.dll is missing khi chơi PES 2017 - How to fix xinput1_3.dll or d3dx9_43.dll is missing simple

Hướng dẫn cài đặt:
Bạn chạy tập tin setup.exe và cài đặt như ảnh

Như của mình, cấu hình báo như vậy là rất tốtĐây là thành quả của mìnhTải xuống fshare
tuoitreit.vn_pes_2017_repack.zip - Fshare
SHA-1: DA65A67FE3A6F3733582846F6EAEC037917D5B45
Mật khẩu giải nén là tuoitreit.vn

Chúc các bạn thành công!
Mọi sao chép vui lòng ghi rõ nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top