Free Host Nhật Bản Auto Create

Status
Not open for further replies.

admin

Administrator
Staff member
#1
Thông Số Hosting
+ Dung Lượng : 500MB
+ Băng Thông : 20 000MB
+ Thông Số còn lại : unlimited
- Quy định và nguyên tắc sử dụng host
+ Mỗi email mỗi người chỉ được creat 1 hosting
+ Hosting chỉ dành cho người thực sự cần
+ Deleted sau 2h không trỏdomain hoặc dns về server
- Cấm :
+ Mã nguồn leech files (Rapidleech, transload...).
+ Mã nguồn ddos (xflash, ddos...).
+ Mã nguồn Bomb mail, spam email.
+ Mã nguồn liên quan đến ăn cắp thông tin credit card.
+ Mã nguồn hoặc liên kết đến các site scam,phishing.
- Thông tin về VPS
+ Datacenter : Sakura Inc .
+ Ram 4G ( không set ram ảo )
+ Hdd : 120G
+ BW : Unlimited
+ Time : 10 moth 17 days
+ Lic Cpanel : http://www.cpanel.net/apps/verify/index.cgi?ip=49.212.63.227&x=0&y=0
Link Creat
http://japan.vietrappers.vn
cPanel:
49.212.63.227:2082
 
Status
Not open for further replies.

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top