• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Fix the "Access denied. You do not have enough rights to use this virtual machine" error message MacOS

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Chào bạn,
Hôm nay tuoitreit.vn xin hướng dẫn bạn cách fix lỗi này, lỗi trên là do bạn không đủ quyền để chạy file PVM trên Paralels
Để fix lỗi trên thì bạn có thể làm cách sau:
Bước 1: Vào finder và tìm file .PVM ví dụ Windows 11.pvm, sau đó bạn chuột phải chọn Lấy thông tin hoặc tiếng là là Get info, tại mục chia sẻ và quyền riêng tư, tiếng anh là Sharing and Permission bạn chỉnh thành Đọc và ghi hoặc tiếng anh là Read & Write
Bước 2: Cấp quyền truy cập đầy đủ vào ổ đĩa hoặc tiếng anh là Full Disk Access cho Parallels
Bước 3: Bạn gõ lệnh chmod cho file .pvm, bước này quan trọng kết quả
Bạn gõ lệnh chmod -R 755 rồi kéo file .pvm vào khung Terminal
Ví dụ
Code:
chmod -R 755 /Users/parallels/Documents/Parallels/Windows 11.pvm

Vậy là xong rồi đó, chúc bạn thành công!
 

Facebook Comments

Similar threads

New posts New threads New resources

Back
Top