• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Đồng Nai trở thành khu dự trữ sinh quyển thế giới

Siêu Nhân Leech

New Member
Moderator
Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai. Ảnh: BaoDongNai.
Với sự kiện này, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai trở thành khu dự trữ sinh quyển thứ 580 của thế giới và là một trong 8 khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam.
Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai có diện tích 966 ha, nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương và Đắk Nông, gồm ba vùng là vùng lõi có diện tích 169 ha; vùng đệm có diện tích 350 ha và vùng chuyển tiếp có diện tích 448 ha.
Khu dự trữ sinh quyển sẽ là "phòng thí nghiệm sống" về nghiên cứu khoa học và tư duy mới về bảo tồn và phát triển, là diễn đàn để chia sẻ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, là trường học về quản lý bền vững và là nguồn cảm hứng học tập về thiên nhiên.
Đặc trưng cơ bản của Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai đã cho thấy nơi đây là một môi trường thiên nhiên quý hiếm và vô cùng giá trị.
Trong đó, đáng chú ý là vùng sinh cảnh đa dạng, phong phú với hầu hết các loại rừng trong khu vực được hình thành từ kiểu rừng trên đất thấp ven sông đến rừng trên núi, cùng các hệ sinh thái đa dạng, phong phú với 1.401 loài thực vật; là môi trường sống lý tưởng cho các loài sinh vật, nhất là động vật có vú, chim, bò sát và cá.
TTXVN

[h=3]Đồng Nai, sinh quyển, thế giới[/h]


 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top