Hướng dẫn đổi port trên VPS CentOS 6.8

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách đổi port cho CentOS 6.8
Để đổi port VPS bạn làm như sau nhé

Chạy lệnh
Code:
vi /etc/ssh/sshd_config
Bạn tìm

Code:
#Port 22#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
Và sửa như sau

Code:
[COLOR=#ff0000]Port 1234[/COLOR]
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
Trong đó 1234 là port cần thay nhéSau đó chạy tiếp các lệnh sau

Code:
service iptables stop
iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport [COLOR=#ff0000]1234[/COLOR] -j ACCEPT
service sshd reload
service iptables save
service iptables start
Thay 1234 thành port bạn muốn thay
Chúc các bạn thành công
Nguồn tuoitreit.vn
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top