Hỏi Dns domain về nameserver

#1
Tình mình mới xin được host của ttit nhưng chưa dns về ns bao giờ. Mọi người cho hỏi cấu hình vậy đúng chưa ạ
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top