• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

lundaica16137

New Member
Em có viết mà chặn k đc Do GMVN die nên sang đây hỏi :D
 

lundaica16137

New Member
Re: Codd XtScript/JS chặn UC Java cho wap xtgem (Chặn theo UA)

lên phát nào
 

Admin

Well-Known Member
Staff member
Administrator
Em có viết mà chặn k đc Do GMVN die nên sang đây hỏi :D
Xtgem nó là wap builder nên không chặn được đâu em à
Nếu em làm trên host thì chặn được
Mà lý do gì em lại muốn chặn UC
 

lundaica16137

New Member
Xtgem nó là wap builder nên không chặn được đâu em à
Nếu em làm trên host thì chặn được
Mà lý do gì em lại muốn chặn UC
Dùng XtScript với function <xt:browser detail="1"/> được không bác? Dùng if else để in trang ra E định làm thế nhưng k biết code sai ở đâu mà k chạy Thấy wap xấu mà nó nén trang tệ quá nên muốn chặn cho wap đỡ xấu :D

- - - - - - - - - -

Bác nào biết xt script edit giúp
PHP:
#exportable
assign $br = <xt:browser detail="1" />
If $br = UC
If $br = UCWEB
If $br = UCWEB/2.0
print <div class="xt_container"><img src="//hoi8.mobi/nouc.png"><br/><pre>Trình duyệt của bạn không còn được hỗ trợ nữa. Thử nâng cấp lên OperaMini tại <a href="//m.opera.com">đây</a></pre><br/><a href="http://hoi8.mobi/chinh-thuc-cam-trinh-duyet-ucweb-t10983.html">Tìm hiểu thêm?</a></div>
Else
print <xt:auth skip="yes" /><xt:forum />
Endif
 

kusdinks

New Member
Code:
<!--parser:xtscript-->
var $uc = {{<xt:browser detail="3" />}}
var $phat = call strripos $haystack=$uc;$needle=uc;
if $phat !=
print {{<div class="rmenu" style="text-align:center;color:red">bác đang dùng ucweb trình duyệt này sẽ bị chặn ở wap chúng tôi</b> tải opera hoặc dùng trình duyệt khác để truy cập</div><div style="display:none">}}
endif
<!--/parser:xtscript-->
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top