Share Code Get Link Mp3 NhacCuaTui

Discussion in 'PHP' started by KunCP, Dec 30, 2017.

 1. KunCP

  KunCP New Member

  Joined:
  Dec 29, 2017
  Messages:
  25
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  0
  Occupation:
  Bỏ học
  Location:
  Sóc Trăng
  Code tui tự mod nên khá dài dòng ,bạn nào thích thì có thể tự mod lại :)
  Code dành cho mọi trang web chạy PHP
  Code:
  <?php
  if (isset($_POST['get'])){
  $u = htmlspecialchars($_POST['url']);
  $nctc = str_replace('www','m',$u);
  if ($nctc == ''){
  $ert = 'Bạn chưa nhập URL bài hát !';
  $ex = '0';
  }
  if ($ex != '0'){
  if(!preg_match('#http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/(.*?).html#i',$nctc,$dcm)){
  $ert = 'URL bài hát không đúng định dạng !';
  $exx = '0';
  }
  }
  if ($ex != '0' && $exx != '0'){
  $nct = file_get_contents($nctc);
  preg_match_all("#= '(.*?)'#is",$nct,$gl);
  preg_match_all('#title="Nghe bài hát (.*?)"#is',$nct,$gn);
  preg_match_all('#<img src="http://stc.m.nixcdn.com/images/ico-singer.gif" width="12" height="11" border="0" alt="(.*?)"/>#is',$nct,$gc);
  function vn($strv){
  $str = strtolower($strv);
  $unicode = array(
  'a' => 'á|à|ả|ã|ạ|ă|ắ|ặ|ằ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ',
  'd' => 'đ',
  'e' => 'é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ',
  'i' => 'í|ì|ỉ|ĩ|ị',
  'o' => 'ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ',
  'u' => 'ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự',
  'y' => 'ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ',
  'A' => 'Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ă|Ắ|Ặ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ',
  'D' => 'Đ',
  'E' => 'É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ',
  'I' => 'Í|Ì|Ỉ|Ĩ|Ị',
  'O' => 'Ó|Ò|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|Ồ|Ổ|Ỗ|Ộ|Ơ|Ớ|Ờ|Ở|Ỡ|Ợ',
  'U' => 'Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|Ữ|Ự',
  'Y' => 'Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|Ỵ',
  '-' => ' '
  );
  foreach($unicode as $nonUnicode => $uni){
  $str = preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
  }
  return $str;
  }
  $od = explode(',',$gc['1']['0']);
  $ma = vn($od['0']);
  $hg = file_get_contents('http://m.nhaccuatui.com/nghe-si-'.$ma.'.html');
  preg_match_all('#<img alt="(.*?)" src="http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar(.*?)" width="80" height="80" border="0" style="float:left; margin:0 10px 0 0">#is',$hg,$abh);
  if ($gn['1']['0'] == '' OR $gc['1']['0'] == '' OR $gl['1']['0'] == 'http://m.nhaccuatui.com/login' OR $abh['2']['0'] == 'http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar'){
  $ert = 'URL bài hát không tồn tại !';
  $bd = '0';
  }
  if ($bd != '0'){
  echo '<div class="list"><center><img src="http://avatar.nct.nixcdn.com/singer/avatar'.$abh['2']['0'].'" height="57px" width="57px"><br><big>'.$gn['1']['0'].' - '.$gc['1']['0'].'</big><br><a href="'.$gl['1']['0'].'">Tải Xuống '.$gn['1']['0'].'</a></center></div><div class="phdr"></div><div class="list">BBcode URL:<br><input type="text" name="" value="'.$gl['1']['0'].'"></div><div class="list">BBcode Audio:<br><input type="text" name="" value="[audio]'.$gl['1']['0'].'[/audio]"></div><div style="display:none;">';
  }
  }
  }
  echo '<div class="list">Nhập URL bài hát: '.$ert.'<br><form method="post"><input type="text" name="url" value=""></center><br><input type="submit" name="get" value="Get"></form></div></div>';
  ?>
  Nếu thắc mắc thì hãy cmt để mình giải thích !
  :)
   
  admin and khanhsak3r like this.
 2. admin

  admin Administrator Staff Member

  Joined:
  Oct 4, 2011
  Messages:
  22,251
  Likes Received:
  10,831
  Trophy Points:
  113
  Cảm ơn ban nhiều nhé, tuoitreit.vn ghi nhận bạn :aoi:
   
 3. KunCP

  KunCP New Member

  Joined:
  Dec 29, 2017
  Messages:
  25
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  0
  Occupation:
  Bỏ học
  Location:
  Sóc Trăng
  Share cho ai cần chứ lúc e cần vọc nát trên mạng cũng k có :v
  Mà có cùng toàn up file lên google drive ,rút gọn link làm cho ae bàn phím khó chịu :)
   
  admin likes this.
 4. admin

  admin Administrator Staff Member

  Joined:
  Oct 4, 2011
  Messages:
  22,251
  Likes Received:
  10,831
  Trophy Points:
  113
  Thanks bạn nhiều nhé (*)
   
 5. KunCP

  KunCP New Member

  Joined:
  Dec 29, 2017
  Messages:
  25
  Likes Received:
  9
  Trophy Points:
  0
  Occupation:
  Bỏ học
  Location:
  Sóc Trăng
  Hi, có gì đâu
   
  admin likes this.

Share This Page