• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share Chia sẻ bản quyền lifetime USB Safely Remove

nguyenphuong

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator
Đã có bao giờ bạn đang nghe nhạc trên USB, nhưng bạn muốn rút ra ngay lặp tức lại không dừng được nhạc do máy bị trục trặc gì đó và bạn sợ rút ra sẽ hỏng mất bản nhạc yêu thích của bạn. Hoặc bạn từng rút USB đột ngột trên các máy xài win7 trở xuống và.... bùm, dữ liệu mở lên không được nữa. USB Safely Remove chính là giải pháp cho bạn, nó giúp bạn stop các tiến trình trên USB hoặc ổ rời ngay lập tức để bạn có thể rút ra ngay mà không bị hỏng dữ liệu, hoặc trên các máy winXP/Vista/7 bạn có thể rút USB nhanh thoải mái như win10 mà không bị lỗi dữ liệu

Key này mình nhận được dịp give away

Hidden content
You need to react to this post in order to see this content.
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top