• Downloading from our site will require you to have a paid membership. Upgrade to a Premium Membership from 10$ a month today!

    Dont forget read our Rules! Also anyone caught Sharing this content will be banned. By using this site you are agreeing to our rules so read them. Saying I did not know is simply not an excuse! You have been warned.

Share Chia sẻ API Zing Mp3 2020 – Tải nhạc chất lượng cao

nguyenphuong

Cường Nguyễn
Staff member
Moderator
Bài viết này sẽ hướng dẫnc các bạn sử dụng mánh khoé để tải file nhạc chất lượng cao từ Zing Mp3.

Vào một ngày đẹp trời mình tra cứu google và vô tình phát hiện ra một mánh khoé khá hay về api zing mp3 trên apps dưới dạng stream. Cấu trúc như sau:

type kiểu audio, id là id bài hát ví dụ link : Về Đây Cùng Anh (Your Song) - dubbie - Zing MP3 thì ID chính là ZWBIF86E còn quality là chất lương 128 hoặc 320kbps.

Cách dùng:

Kết quả:


Dựa vào đây các bạn có thể viết app trang tải mp3 chất lượng cao (getlink) tuy thích.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn:
Nguyễn Trung Nhẫn
 

Facebook Comments

New posts New threads New resources

Top