ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0 [Full]

admin

Administrator
Staff member
#1
Hôm nay mình buồn buồn ngồi share lại code ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0 thêm một số chức lăng như xem bói bòi, thỉnh thầy, get avatar, truyện cười, tỉ giá ngoại tệ, thời tiết vân vân, để cài đặt các bạn làm như sau.
Cài đặt: Gỡ hoàn toàn chatbox cũ sau đó:
- Tìm một host để đặt chatbox, upload thư mục chatbox lên đó (chmod 777 tất cả các file txt)
- Import Product: Bot Chatbox Full Function.xml
- Revert (Khôi phục) các template của bản cũ (nếu đã cài và chỉnh sửa)
- Sửa template FORUMHOME, tìm
$navbar

Thêm vào dưới
$changfcb

Đó là đặt chatbox ở trang chủ, còn nếu muốn chatbox hiện ở mọi trang thì chèn $changfcb vào cuối template navbar
Sau khi cài đặt :
Sửa file config.php
+ Tìm $config['forumlink'] và thay domain diễn đàn bạn vào (Nếu diễn đàn dùng nhiều domain thì nhập nhiều domain, mỗi domain cách nhau dấu ,, vd
+ $config['password_tools']: kái này là đặt password truy cập file tools.php
+ $config['chatboxkey']: Nhập key giống như đã nhập trong vbulletin options
chmod 777 tất cả các file txt
Chỉnh Link chatbox và link file Smilies
Vào AdminCP > Settings > Options > ChanguonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0 > chỉnh lại link đến nơi chứa chatbox & Chat-box key.

V.ShiNee: Một số lệnh cơ bản:
+ Hỏi giờ: gõ câu lệnh có bất kỳ 2 chữ Mấy giờ đi liền nhau
+ Khen nhóc: chỉ cần trong câu lệnh có chữ nhóc liền với chữ như ngoan, xinh,..
+ Chào : chỉ cần trong câu lệnh có chữ chào, hi, hj
+ Một số câu lệnh nữa các bạn tự khám phá
+ Từ điển: Help tudien
+ Quy đổi ngoại tệ ra VNĐ: gõ nt
+ Xem thời tiết: Help thoitiet
+ Bói tình yêu: Help boi
+ Check nick ẩn: Help check
+ Đọc truyện cười: Cười
+ Lấy avatar nick yahoo: Help avatar
+ Tra kết quả sổ xố miền Bắc: kqsx
+ Bói Bài Tây : bói bài Hoặc boi bai
+ Thầy Phán : @Thầy + câu hỏi or @thầy + câu hỏi
Down down
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top