Hướng dẫn chặn ip nước ngoài và chỉ cho phép ip Việt Nam truy cập trên Nginx

admin

Administrator
Staff member
#1
Hôm nay tuoitreit.vn xin hướng dẫn các bạn cách chặn ip nước ngoài truy cập và chỉ cho phép IP Việt Nam truy cập

IP bên dưới mình đã lọc ra những IP quan trọng và cho phép truy cập như Google, Opera Mini...

Để làm được bạn gõ
Code:
vi /etc/nginx/tuoitreitchophep.conf
Rồi dán code sau vào

[HIDE]
Code:
allow 1.52.0.0/14;
allow 103.1.28.0/22;
allow 14.0.16.0/20;
allow 14.160.0.0/11;
allow 14.224.0.0/11;
allow 27.0.12.0/22;
allow 27.2.0.0/15;
allow 107.167.96.0/19;
allow 27.64.0.0/12;
allow 27.118.16.0/20;
allow 42.1.64.0/18;
allow 42.96.0.0/18;
allow 42.112.0.0/13;
allow 49.156.52.0/22;
allow 49.213.64.0/18;
allow 49.236.208.0/22;
allow 49.246.128.0/18;
allow 49.246.192.0/19;
allow 58.186.0.0/15;
allow 61.11.224.0/19;
allow 61.28.224.0/19;
allow 101.53.0.0/18;
allow 101.96.12.0/22;
allow 101.96.64.0/18;
allow 101.99.0.0/18;
allow 103.1.200.0/22;
allow 103.1.208.0/22;
allow 103.1.236.0/22;
allow 103.2.220.0/22;
allow 103.2.224.0/22;
allow 103.2.228.0/22;
allow 103.3.244.0/22;
allow 103.3.248.0/22;
allow 103.3.252.0/22;
allow 103.4.128.0/22;
allow 103.5.30.0/23;
allow 103.5.204.0/22;
allow 103.5.208.0/22;
allow 103.7.36.0/22;
allow 103.7.40.0/22;
allow 103.7.172.0/24;
allow 103.7.174.0/23;
allow 103.7.177.0/24;
allow 103.7.196.0/24;
allow 103.8.13.0/24;
allow 103.9.0.0/22;
allow 103.9.4.0/22;
allow 103.9.76.0/22;
allow 103.9.80.0/22;
allow 103.9.84.0/22;
allow 103.9.196.0/22;
allow 103.9.200.0/22;
allow 103.9.204.0/22;
allow 103.9.208.0/22;
allow 103.9.212.0/22;
allow 103.10.88.0/22;
allow 103.10.212.0/22;
allow 103.11.172.0/22;
allow 103.12.104.0/22;
allow 103.13.76.0/22;
allow 103.15.48.0/22;
allow 103.16.0.0/22;
allow 103.17.88.0/22;
allow 103.17.236.0/22;
allow 103.18.4.0/22;
allow 103.18.176.0/22;
allow 103.19.96.0/22;
allow 103.19.164.0/22;
allow 103.19.220.0/22;
allow 103.20.144.0/22;
allow 103.20.148.0/22;
allow 103.21.120.0/22;
allow 103.21.148.0/22;
allow 103.23.144.0/22;
allow 103.23.156.0/22;
allow 103.24.244.0/22;
allow 103.26.252.0/22;
allow 103.27.60.0/22;
allow 103.27.64.0/22;
allow 103.27.236.0/22;
allow 103.28.32.0/22;
allow 103.28.36.0/22;
allow 103.28.136.0/22;
allow 103.28.172.0/22;
allow 103.30.36.0/22;
allow 103.31.120.0/22;
allow 103.31.124.0/22;
allow 103.241.248.0/22;
allow 103.242.52.0/22;
allow 103.244.136.0/22;
allow 103.245.148.0/22;
allow 103.245.244.0/22;
allow 103.245.248.0/22;
allow 103.245.252.0/22;
allow 103.246.104.0/24;
allow 103.246.220.0/22;
allow 103.248.160.0/22;
allow 103.248.164.0/22;
allow 103.249.20.0/22;
allow 103.249.100.0/22;
allow 103.250.24.0/22;
allow 110.35.64.0/21;
allow 110.35.72.0/21;
allow 110.44.184.0/21;
allow 111.65.240.0/20;
allow 111.91.232.0/22;
allow 112.72.64.0/18;
allow 112.78.0.0/20;
allow 112.109.88.0/21;
allow 112.137.128.0/20;
allow 112.197.0.0/16;
allow 112.213.80.0/20;
allow 113.20.96.0/19;
allow 113.22.0.0/16;
allow 113.23.0.0/17;
allow 113.52.32.0/19;
allow 113.61.108.0/22;
allow 113.160.0.0/11;
allow 115.72.0.0/13;
allow 115.84.176.0/21;
allow 115.146.120.0/21;
allow 115.165.160.0/21;
allow 116.68.128.0/21;
allow 116.96.0.0/12;
allow 116.118.0.0/17;
allow 116.193.64.0/20;
allow 116.212.32.0/19;
allow 117.0.0.0/13;
allow 117.103.192.0/18;
allow 117.122.0.0/17;
allow 118.68.0.0/14;
allow 118.102.0.0/21;
allow 118.107.64.0/18;
allow 119.15.160.0/19;
allow 119.17.192.0/18;
allow 119.18.128.0/20;
allow 119.18.184.0/21;
allow 119.82.128.0/20;
allow 120.50.184.0/21;
allow 120.72.80.0/21;
allow 120.72.96.0/19;
allow 120.138.64.0/20;
allow 122.102.112.0/22;
allow 122.129.0.0/18;
allow 122.201.8.0/21;
allow 123.16.0.0/12;
allow 124.157.0.0/18;
allow 124.158.0.0/20;
allow 125.58.0.0/18;
allow 125.212.128.0/17;
allow 125.214.0.0/18;
allow 125.234.0.0/15;
allow 125.253.112.0/20;
allow 171.224.0.0/11;
allow 175.103.64.0/18;
allow 175.106.0.0/22;
allow 180.93.0.0/16;
allow 180.148.0.0/21;
allow 180.148.128.0/20;
allow 180.214.236.0/22;
allow 182.161.80.0/20;
allow 182.236.112.0/22;
allow 182.237.20.0/22;
allow 183.80.0.0/16;
allow 183.81.0.0/17;
allow 183.90.160.0/21;
allow 183.91.0.0/19;
allow 183.91.160.0/19;
allow 202.0.79.0/24;
allow 202.4.168.0/24;
allow 202.4.176.0/24;
allow 202.6.2.0/24;
allow 202.6.96.0/23;
allow 202.9.79.0/24;
allow 202.9.80.0/24;
allow 202.9.84.0/24;
allow 202.37.86.0/23;
allow 202.43.108.0/22;
allow 202.44.137.0/24;
allow 202.47.87.0/24;
allow 202.47.142.0/24;
allow 202.52.39.0/24;
allow 202.55.132.0/22;
allow 202.56.57.0/24;
allow 202.58.245.0/24;
allow 202.59.238.0/23;
allow 202.59.252.0/23;
allow 202.60.104.0/21;
allow 202.74.56.0/24;
allow 202.74.58.0/23;
allow 202.78.224.0/21;
allow 202.79.232.0/21;
allow 202.87.212.0/22;
allow 202.92.4.0/22;
allow 202.93.156.0/22;
allow 202.94.82.0/24;
allow 202.94.88.0/23;
allow 202.124.204.0/24;
allow 202.130.36.0/23;
allow 202.134.16.0/21;
allow 202.134.54.0/24;
allow 202.151.160.0/20;
allow 202.158.244.0/22;
allow 202.160.124.0/23;
allow 202.172.4.0/23;
allow 202.191.56.0/22;
allow 203.8.127.0/24;
allow 203.8.172.0/24;
allow 203.34.144.0/24;
allow 203.77.178.0/24;
allow 203.79.28.0/24;
allow 203.89.140.0/22;
allow 203.99.248.0/22;
allow 203.113.128.0/19;
allow 203.113.160.0/19;
allow 203.119.8.0/22;
allow 203.119.36.0/22;
allow 203.119.44.0/22;
allow 203.119.58.0/23;
allow 203.119.60.0/22;
allow 203.119.64.0/21;
allow 203.119.72.0/22;
allow 203.128.240.0/21;
allow 203.160.0.0/23;
allow 203.160.96.0/21;
allow 203.161.178.0/24;
allow 203.162.0.0/21;
allow 203.162.8.0/21;
allow 203.162.16.0/20;
allow 203.162.32.0/19;
allow 203.162.64.0/18;
allow 203.162.128.0/20;
allow 203.162.144.0/20;
allow 203.162.160.0/19;
allow 203.162.192.0/18;
allow 203.163.128.0/18;
allow 203.170.26.0/23;
allow 203.171.16.0/20;
allow 203.176.160.0/21;
allow 203.189.28.0/22;
allow 203.190.160.0/20;
allow 203.191.8.0/21;
allow 203.191.48.0/21;
allow 203.195.0.0/18;
allow 203.201.56.0/22;
allow 203.205.0.0/18;
allow 203.209.180.0/22;
allow 203.210.128.0/18;
allow 203.210.192.0/18;
allow 210.2.64.0/18;
allow 210.86.224.0/20;
allow 210.211.96.0/19;
allow 210.245.0.0/19;
allow 210.245.32.0/19;
allow 210.245.64.0/18;
allow 218.100.10.0/24;
allow 218.100.14.0/24;
allow 218.100.60.0/24;
allow 220.231.64.0/18;
allow 221.121.0.0/18;
allow 221.132.0.0/18;
allow 221.133.0.0/19;
allow 222.252.0.0/14;
allow 223.27.104.0/21;
allow 173.252.64.0/18;
allow 173.245.48.0/20;
allow 64.233.160.0/19;
allow 204.236.128.0/17;
allow 75.101.128.0/17;
allow 108.161.176.0/20;
allow 31.13.97.0/24;
allow 31.13.99.0/24;
allow 31.13.100.0/24;
allow 72.14.192.0/18;
allow 66.220.144.0/20;
allow 69.63.189.0/24;
allow 69.63.190.0/24;
allow 69.171.224.0/20;
allow 69.171.240.0/21; 
allow 69.171.248.0/21;
allow 173.252.73.0/24;
allow 173.252.77.0/24; 
allow 173.252.100.0/22; 
allow 173.252.104.0/21; 
allow 173.252.112.0/24;
allow 69.171.224.0/19;
allow 64.68.64.0/19;
allow 66.249.64.0/19;
allow 203.208.60.0/24;
allow 209.85.128.0/17;
allow 216.239.32.0/19;
allow 66.249.64.0/20;
allow 72.14.199.0/24;
allow 72.14.192.0/18;
allow 209.85.238.0/24;
allow 157.54.0.0/15;
allow 157.56.0.0/14;
allow 216.239.32.0/19;
allow 8.0.0.0/8;
allow 176.24.0.0/14;
allow 141.0.8.0/21;
allow 37.228.104.0/21;
allow 70.39.128.0/17;
allow 65.255.32.0/20;
allow 5.63.144.0/21;
allow 74.125.0.0/16;
allow 209.85.128.0/17;
allow 66.54.64.0/19;
allow 54.224.0.0/12;
allow 72.233.69.88;
allow 72.233.69.89;
allow 66.135.58.62;
allow 66.135.58.61;
allow 66.102.0.0/20;
allow 82.145.216.58;
allow 76.164.237.66;
allow 2.88.105.40;
allow 82.145.208.0/20;
allow 113.160.0.0/11;
allow 107.178.33.0/24;
allow 107.178.34.0/24;
allow 107.178.35.0/24;
allow 107.178.37.0/24;
allow 107.178.38.0/24;
allow 107.178.39.0/24;
allow 107.178.41.0/24;
allow 107.178.42.0/24;
allow 107.178.43.0/24;
allow 107.178.45.0/24;
allow 107.178.46.0/24;
allow 107.178.47.0/24;
allow 206.173.221.0/24;
allow 104.36.80.0/24;
allow 5.39.86.0/24;
allow 37.187.61.240;
allow 92.192.0.0/11;
allow 106.186.122.0/24;
allow 119.81.42.0/24;
allow 8.37.225.0/24;
allow 168.235.197.0/24;
allow 183.182.127.0/24;
allow 168.235.196.0/24;
allow 27.74.50.0/24;
allow 168.235.194.0/24;
allow 139.162.21.0/24;
allow 103.32.0.0/11;
allow 139.160.0.0/11;
allow 103.224.0.0/11;
allow 183.160.0.0/11;
allow 185.65.15.0/24;
allow 141.101.234.0/24;
allow 59.128.0.0/11;
allow 1.52.0.0/14;
allow 5.198.248.176/28;
allow 14.0.16.0/20;
allow 14.160.0.0/11;
allow 14.224.0.0/11;
allow 23.50.15.0/24;
allow 23.53.212.0/22;
allow 23.60.70.0/23;
allow 23.79.107.0/24;
allow 23.79.118.0/24;
allow 27.0.12.0/22;
allow 27.0.240.0/22;
allow 27.2.0.0/15;
allow 27.64.0.0/12;
allow 27.118.16.0/20;
allow 42.1.64.0/18;
allow 42.96.0.0/18;
allow 42.112.0.0/23;
allow 42.112.2.0/25;
allow 42.112.2.128/26;
allow 42.112.2.192/28;
allow 42.112.2.208/29;
allow 42.112.2.216/30;
allow 42.112.2.220/31;
allow 42.112.2.223/32;
allow 42.112.2.224/27;
allow 42.112.3.0/24;
allow 42.112.4.0/22;
allow 42.112.8.0/21;
allow 42.112.16.0/20;
allow 42.112.32.0/19;
allow 42.112.64.0/18;
allow 42.112.128.0/17;
allow 42.113.0.0/16;
allow 42.114.0.0/15;
allow 42.116.0.0/14;
allow 43.239.148.0/22;
allow 43.239.184.0/21;
allow 43.239.220.0/22;
allow 43.239.224.0/22;
allow 43.245.222.0/24;
allow 45.115.26.0/26;
allow 45.117.76.0/22;
allow 45.117.80.0/22;
allow 45.117.156.0/22;
allow 45.117.160.0/20;
allow 45.117.176.0/22;
allow 45.118.136.0/21;
allow 45.118.144.0/21;
allow 45.119.76.0/22;
allow 45.119.80.0/21;
allow 45.119.108.0/22;
allow 45.119.212.0/22;
allow 45.119.216.0/22;
allow 45.119.240.0/22;
allow 45.120.224.0/21;
allow 45.121.24.0/22;
allow 45.121.152.0/22;
allow 45.121.160.0/22;
allow 45.122.220.0/22;
allow 45.122.232.0/21;
allow 45.122.240.0/20;
allow 45.123.96.0/22;
allow 45.124.84.0/22;
allow 45.124.88.0/21;
allow 45.125.200.0/21;
allow 45.125.208.0/22;
allow 45.125.236.0/22;
allow 45.126.92.0/22;
allow 45.126.96.0/22;
allow 45.127.252.0/22;
allow 45.251.112.0/22;
allow 45.252.240.0/21;
allow 45.252.248.0/22;
allow 45.254.32.0/22;
allow 49.156.52.0/22;
allow 49.213.64.0/18;
allow 49.236.208.0/22;
allow 49.246.128.0/18;
allow 49.246.192.0/19;
allow 57.93.80.0/20;
allow 58.84.0.0/22;
allow 58.186.0.0/15;
allow 59.152.47.192/27;
allow 59.153.212.0/22;
allow 59.153.216.0/21;
allow 59.153.224.0/19;
allow 61.11.224.0/19;
allow 61.14.232.0/21;
allow 61.28.224.0/19;
allow 65.110.39.190/31;
allow 65.110.39.192/29;
allow 101.53.0.0/18;
allow 101.96.12.0/22;
allow 101.96.64.0/18;
allow 101.99.0.0/26;
allow 101.99.0.64/30;
allow 101.99.0.68/31;
allow 101.99.0.71/32;
allow 101.99.0.72/30;
allow 101.99.0.76/32;
allow 101.99.0.78/31;
allow 101.99.0.80/28;
allow 101.99.0.96/27;
allow 101.99.0.128/25;
allow 101.99.1.0/24;
allow 101.99.2.0/23;
allow 101.99.4.0/22;
allow 101.99.8.0/21;
allow 101.99.16.0/20;
allow 101.99.32.0/19;
allow 103.1.200.0/22;
allow 103.1.208.0/22;
allow 103.1.236.0/22;
allow 103.2.220.0/22;
allow 103.2.224.0/21;
allow 103.3.244.0/22;
allow 103.3.248.0/21;
allow 103.4.128.0/22;
allow 103.5.30.0/23;
allow 103.5.204.0/22;
allow 103.5.208.0/22;
allow 103.7.36.0/22;
allow 103.7.40.0/22;
allow 103.7.172.0/24;
allow 103.7.174.0/23;
allow 103.7.177.0/24;
allow 103.7.196.0/24;
allow 103.8.13.0/24;
allow 103.9.0.0/21;
allow 103.9.76.0/22;
allow 103.9.80.0/21;
allow 103.9.156.0/22;
allow 103.9.196.0/22;
allow 103.9.200.0/21;
allow 103.9.208.0/21;
allow 103.10.44.0/22;
allow 103.10.88.0/22;
allow 103.10.212.0/22;
allow 103.11.172.0/22;
allow 103.12.104.0/22;
allow 103.13.76.0/22;
allow 103.15.48.0/22;
allow 103.16.0.0/22;
allow 103.17.88.0/22;
allow 103.17.197.0/24;
allow 103.17.236.0/22;
allow 103.18.4.0/22;
allow 103.18.176.0/22;
allow 103.19.96.0/22;
allow 103.19.164.0/22;
allow 103.19.220.0/22;
allow 103.20.144.0/21;
allow 103.21.120.0/22;
allow 103.21.148.0/22;
allow 103.23.144.0/22;
allow 103.23.156.0/22;
allow 103.24.244.0/22;
allow 103.26.252.0/22;
allow 103.27.60.0/22;
allow 103.27.64.0/22;
allow 103.27.236.0/22;
allow 103.28.32.0/21;
allow 103.28.136.0/22;
allow 103.28.172.0/22;
allow 103.30.36.0/22;
allow 103.31.120.0/21;
allow 103.35.64.0/22;
allow 103.37.28.0/22;
allow 103.37.32.0/22;
allow 103.38.136.0/22;
allow 103.39.92.0/22;
allow 103.39.96.0/22;
allow 103.42.56.0/22;
allow 103.45.228.0/22;
allow 103.45.232.0/21;
allow 103.47.192.0/22;
allow 103.48.76.0/22;
allow 103.48.80.0/21;
allow 103.48.188.0/22;
allow 103.48.192.0/22;
allow 103.52.92.0/22;
allow 103.53.88.0/22;
allow 103.53.168.0/22;
allow 103.53.228.0/22;
allow 103.53.252.0/22;
allow 103.54.248.0/21;
allow 103.56.156.0/22;
allow 103.56.160.0/21;
allow 103.56.168.0/22;
allow 103.57.104.0/22;
allow 103.57.112.0/22;
allow 103.57.208.0/22;
allow 103.57.220.0/22;
allow 103.60.16.0/22;
allow 103.61.44.0/22;
allow 103.61.48.0/22;
allow 103.62.8.0/22;
allow 103.63.104.0/21;
allow 103.63.112.0/21;
allow 103.63.120.0/22;
allow 103.63.212.0/22;
allow 103.66.153.0/24;
allow 103.66.154.0/23;
allow 103.68.68.0/22;
allow 103.68.72.0/21;
allow 103.68.80.0/22;
allow 103.68.240.0/20;
allow 103.69.188.0/22;
allow 103.69.192.0/22;
allow 103.70.28.0/22;
allow 103.71.180.0/22;
allow 103.71.184.0/22;
allow 103.72.96.0/22;
allow 103.74.100.0/22;
allow 103.74.104.0/22;
allow 103.74.112.0/21;
allow 103.74.120.0/22;
allow 103.75.176.0/21;
allow 103.75.184.0/22;
allow 103.77.160.0/21;
allow 103.77.168.0/22;
allow 103.78.76.0/22;
allow 103.78.84.0/22;
allow 103.78.88.0/21;
allow 103.79.140.0/22;
allow 103.79.144.0/22;
allow 103.81.80.0/21;
allow 103.82.20.0/22;
allow 103.82.24.0/21;
allow 103.82.32.0/21;
allow 103.82.132.0/22;
allow 103.82.192.0/21;
allow 103.82.204.0/23;
allow 103.84.76.0/22;
allow 103.87.220.0/22;
allow 103.88.108.0/22;
allow 103.88.112.0/21;
allow 103.88.120.0/22;
allow 103.89.84.0/22;
allow 103.89.88.0/21;
allow 103.89.120.0/22;
allow 103.90.220.0/22;
allow 103.90.224.0/21;
allow 103.90.232.0/22;
allow 103.92.24.0/21;
allow 103.92.32.0/22;
allow 103.94.16.0/22;
allow 103.94.176.0/22;
allow 103.95.156.0/22;
allow 103.95.168.0/22;
allow 103.95.196.0/22;
allow 103.97.124.0/22;
allow 103.97.132.0/22;
allow 103.98.148.0/22;
allow 103.98.152.0/22;
allow 103.98.160.0/22;
allow 103.99.0.0/22;
allow 103.99.229.0/24;
allow 103.99.230.0/23;
allow 103.99.244.0/22;
allow 103.99.252.0/22;
allow 103.100.160.0/22;
allow 103.100.228.0/22;
allow 103.101.32.0/22;
allow 103.101.76.0/22;
allow 103.101.160.0/22;
allow 103.102.20.0/22;
allow 103.102.128.0/22;
allow 103.103.116.0/22;
allow 103.104.24.0/22;
allow 103.104.116.0/22;
allow 103.104.120.0/22;
allow 103.106.220.0/22;
allow 103.106.224.0/22;
allow 103.107.180.0/22;
allow 103.107.200.0/22;
allow 103.192.236.0/22;
allow 103.194.188.0/22;
allow 103.195.236.0/22;
allow 103.195.240.0/22;
allow 103.196.16.0/22;
allow 103.196.236.0/22;
allow 103.196.244.0/22;
allow 103.196.248.0/22;
allow 103.199.4.0/22;
allow 103.199.8.0/21;
allow 103.199.16.0/20;
allow 103.199.32.0/19;
allow 103.199.64.0/20;
allow 103.200.20.0/22;
allow 103.200.24.0/22;
allow 103.200.60.0/22;
allow 103.200.120.0/22;
allow 103.205.96.0/21;
allow 103.205.104.0/22;
allow 103.206.212.0/22;
allow 103.206.216.0/22;
allow 103.207.32.0/21;
allow 103.211.92.224/28;
allow 103.211.93.128/29;
allow 103.211.212.0/22;
allow 103.213.122.0/23;
allow 103.214.8.0/22;
allow 103.216.72.0/22;
allow 103.216.112.0/22;
allow 103.216.116.0/24;
allow 103.216.120.0/21;
allow 103.216.128.0/22;
allow 103.219.180.0/22;
allow 103.220.68.0/22;
allow 103.220.84.0/22;
allow 103.221.86.0/24;
allow 103.221.212.0/22;
allow 103.221.216.0/21;
allow 103.221.224.0/21;
allow 103.223.4.0/22;
allow 103.224.168.0/22;
allow 103.225.236.0/22;
allow 103.226.108.0/22;
allow 103.226.248.0/22;
allow 103.227.112.0/22;
allow 103.227.216.0/22;
allow 103.228.20.0/22;
allow 103.229.40.0/22;
allow 103.229.192.0/22;
allow 103.231.148.0/22;
allow 103.232.52.0/22;
allow 103.232.56.0/21;
allow 103.232.120.0/22;
allow 103.233.48.0/22;
allow 103.234.36.0/22;
allow 103.234.88.0/22;
allow 103.235.208.0/21;
allow 103.237.60.0/22;
allow 103.237.64.0/22;
allow 103.237.96.0/22;
allow 103.237.144.0/21;
allow 103.238.68.0/22;
allow 103.238.72.0/21;
allow 103.238.80.0/22;
allow 103.238.208.0/21;
allow 103.239.32.0/22;
allow 103.239.116.0/22;
allow 103.239.120.0/22;
allow 103.241.248.0/22;
allow 103.242.52.0/22;
allow 103.243.104.0/22;
allow 103.243.216.0/22;
allow 103.244.136.0/22;
allow 103.245.148.0/22;
allow 103.245.244.0/22;
allow 103.245.248.0/21;
allow 103.246.104.0/24;
allow 103.246.220.0/22;
allow 103.248.160.0/21;
allow 103.249.20.0/22;
allow 103.249.100.0/22;
allow 103.250.24.0/22;
allow 103.252.0.0/22;
allow 103.252.252.0/22;
allow 103.253.88.0/22;
allow 103.254.12.0/22;
allow 103.254.16.0/22;
allow 103.254.40.0/22;
allow 103.254.216.0/22;
allow 103.255.84.0/22;
allow 103.255.236.0/22;
allow 104.67.32.0/19;
allow 104.68.131.0/24;
allow 104.68.155.0/24;
allow 104.111.100.0/22;
allow 104.111.104.0/23;
allow 104.111.112.0/23;
allow 104.111.114.0/24;
allow 104.111.116.0/22;
allow 104.111.120.0/21;
allow 104.111.128.0/21;
allow 104.111.136.0/24;
allow 104.111.138.0/23;
allow 104.111.140.0/22;
allow 104.143.93.0/24;
allow 104.143.95.0/24;
allow 104.238.44.0/24;
allow 110.35.64.0/20;
allow 110.44.184.0/21;
allow 111.65.240.0/20;
allow 111.91.232.0/22;
allow 112.72.64.0/18;
allow 112.78.0.0/20;
allow 112.109.88.0/21;
allow 112.137.128.0/20;
allow 112.197.0.0/16;
allow 112.213.80.0/20;
allow 113.20.96.0/19;
allow 113.22.0.0/16;
allow 113.23.0.0/17;
allow 113.52.32.0/19;
allow 113.61.108.0/22;
allow 113.160.0.0/13;
allow 113.168.0.0/15;
allow 113.170.0.0/16;
allow 113.171.0.0/19;
allow 113.171.32.0/23;
allow 113.171.34.0/26;
allow 113.171.34.64/27;
allow 113.171.34.96/28;
allow 113.171.34.112/29;
allow 113.171.34.120/30;
allow 113.171.34.124/31;
allow 113.171.34.127/32;
allow 113.171.34.128/30;
allow 113.171.34.132/31;
allow 113.171.34.135/32;
allow 113.171.34.136/29;
allow 113.171.34.144/28;
allow 113.171.34.160/27;
allow 113.171.34.192/29;
allow 113.171.34.200/31;
allow 113.171.34.203/32;
allow 113.171.34.204/31;
allow 113.171.34.207/32;
allow 113.171.34.208/28;
allow 113.171.34.224/27;
allow 113.171.35.0/24;
allow 113.171.36.0/22;
allow 113.171.40.0/21;
allow 113.171.48.0/20;
allow 113.171.64.0/18;
allow 113.171.128.0/17;
allow 113.172.0.0/14;
allow 113.176.0.0/12;
allow 115.72.0.0/13;
allow 115.84.176.0/21;
allow 115.146.120.0/21;
allow 115.165.160.0/22;
allow 115.165.164.0/23;
allow 115.165.166.0/24;
allow 115.165.167.0/29;
allow 115.165.167.8/32;
allow 115.165.167.10/31;
allow 115.165.167.12/30;
allow 115.165.167.16/28;
allow 115.165.167.32/31;
allow 115.165.167.35/32;
allow 115.165.167.36/30;
allow 115.165.167.40/29;
allow 115.165.167.48/28;
allow 115.165.167.64/26;
allow 115.165.167.128/25;
allow 116.68.128.0/21;
allow 116.96.0.0/12;
allow 116.118.0.0/17;
allow 116.193.64.0/20;
allow 116.212.32.0/19;
allow 117.0.0.0/13;
allow 117.103.192.0/18;
allow 117.122.0.0/17;
allow 118.68.0.0/16;
allow 118.69.0.0/17;
allow 118.69.128.0/19;
allow 118.69.160.0/23;
allow 118.69.162.0/24;
allow 118.69.163.0/26;
allow 118.69.163.64/29;
allow 118.69.163.72/31;
allow 118.69.163.75/32;
allow 118.69.163.76/30;
allow 118.69.163.80/28;
allow 118.69.163.96/27;
allow 118.69.163.128/25;
allow 118.69.164.0/22;
allow 118.69.168.0/21;
allow 118.69.176.0/20;
allow 118.69.192.0/18;
allow 118.70.0.0/15;
allow 118.99.13.0/24;
allow 118.102.0.0/21;
allow 118.107.64.0/19;
allow 118.107.96.0/20;
allow 118.107.112.0/23;
allow 118.107.114.0/24;
allow 118.107.119.0/24;
allow 118.107.120.0/21;
allow 119.15.160.0/19;
allow 119.17.192.0/18;
allow 119.18.128.0/20;
allow 119.18.184.0/23;
allow 119.18.187.0/24;
allow 119.18.188.0/22;
allow 119.82.128.0/20;
allow 120.50.184.0/21;
allow 120.72.80.0/21;
allow 120.72.96.0/19;
allow 120.138.64.0/20;
allow 121.50.172.0/22;
allow 122.102.112.0/22;
allow 122.129.0.0/18;
allow 122.201.8.0/21;
allow 123.16.0.0/13;
allow 123.24.0.0/14;
allow 123.28.0.0/16;
allow 123.29.0.0/22;
allow 123.29.4.0/23;
allow 123.29.6.0/25;
allow 123.29.6.128/26;
allow 123.29.6.192/27;
allow 123.29.6.224/28;
allow 123.29.6.240/29;
allow 123.29.6.248/31;
allow 123.29.6.251/32;
allow 123.29.6.252/30;
allow 123.29.7.0/24;
allow 123.29.8.0/21;
allow 123.29.16.0/20;
allow 123.29.32.0/19;
allow 123.29.64.0/18;
allow 123.29.128.0/17;
allow 123.30.0.0/23;
allow 123.30.2.0/24;
allow 123.30.3.0/27;
allow 123.30.3.32/29;
allow 123.30.3.48/28;
allow 123.30.3.64/26;
allow 123.30.3.128/25;
allow 123.30.4.0/24;
allow 123.30.5.0/29;
allow 123.30.5.8/30;
allow 123.30.5.16/28;
allow 123.30.5.32/29;
allow 123.30.5.40/30;
allow 123.30.5.48/28;
allow 123.30.5.64/26;
allow 123.30.5.128/25;
allow 123.30.6.32/27;
allow 123.30.6.64/26;
allow 123.30.6.128/25;
allow 123.30.7.0/24;
allow 123.30.8.0/21;
allow 123.30.16.0/20;
allow 123.30.32.0/19;
allow 123.30.64.0/18;
allow 123.30.128.0/17;
allow 123.31.0.0/16;
allow 124.6.54.0/24;
allow 124.157.0.0/18;
allow 124.158.0.0/20;
allow 125.58.0.0/18;
allow 125.212.128.0/17;
allow 125.214.0.0/19;
allow 125.214.32.0/21;
allow 125.214.40.0/23;
allow 125.214.42.0/24;
allow 125.214.43.0/26;
allow 125.214.43.64/27;
allow 125.214.43.96/29;
allow 125.214.43.112/28;
allow 125.214.43.128/25;
allow 125.214.44.0/22;
allow 125.214.48.0/20;
allow 125.234.0.0/15;
allow 125.253.112.0/20;
allow 128.90.53.0/24;
allow 128.90.77.0/24;
allow 128.90.78.0/24;
allow 134.159.138.0/30;
allow 134.159.138.4/31;
allow 134.159.138.7/32;
allow 134.159.138.8/29;
allow 134.159.138.16/28;
allow 134.159.138.32/27;
allow 134.159.138.64/30;
allow 134.159.138.68/31;
allow 134.159.138.71/32;
allow 134.159.138.72/29;
allow 134.159.138.80/28;
allow 134.159.138.96/27;
allow 134.159.138.128/25;
allow 137.59.24.0/22;
allow 137.59.30.0/23;
allow 137.59.32.0/20;
allow 137.59.104.0/22;
allow 137.59.116.0/22;
allow 139.81.242.0/23;
allow 144.48.20.0/22;
allow 144.48.24.0/22;
allow 146.196.64.0/22;
allow 150.95.16.0/22;
allow 150.95.104.0/21;
allow 150.95.112.0/20;
allow 156.107.136.36/30;
allow 156.107.136.156/30;
allow 156.107.137.36/30;
allow 156.107.156.36/30;
allow 156.107.156.156/30;
allow 156.107.157.36/30;
allow 157.119.244.0/22;
allow 157.119.248.0/22;
allow 163.44.192.0/22;
allow 163.44.200.0/24;
allow 163.44.204.0/22;
allow 171.224.0.0/11;
allow 173.205.186.32/27;
allow 175.103.64.0/18;
allow 175.106.0.0/22;
allow 180.93.0.0/16;
allow 180.148.0.0/21;
allow 180.148.128.0/20;
allow 180.214.236.0/22;
allow 182.161.80.0/20;
allow 182.173.70.0/24;
allow 182.236.112.0/22;
allow 182.237.20.0/22;
allow 183.80.0.0/16;
allow 183.81.0.0/17;
allow 183.90.160.0/21;
allow 183.91.0.0/20;
allow 183.91.16.0/29;
allow 183.91.16.8/30;
allow 183.91.16.12/32;
allow 183.91.16.14/31;
allow 183.91.16.16/28;
allow 183.91.16.32/27;
allow 183.91.16.64/26;
allow 183.91.16.128/25;
allow 183.91.17.0/24;
allow 183.91.18.0/23;
allow 183.91.20.0/22;
allow 183.91.24.0/21;
allow 183.91.160.0/19;
allow 185.139.161.112/28;
allow 185.139.163.112/28;
allow 185.139.163.128/28;
allow 185.139.164.112/28;
allow 185.141.88.240/28;
allow 185.142.80.0/28;
allow 185.142.81.224/28;
allow 185.142.228.0/28;
allow 185.150.114.0/28;
allow 185.151.16.240/28;
allow 185.151.17.208/28;
allow 192.253.249.128/25;
allow 202.0.79.0/24;
allow 202.4.168.0/24;
allow 202.4.176.0/24;
allow 202.6.2.0/24;
allow 202.6.96.0/23;
allow 202.9.79.0/24;
allow 202.9.80.0/24;
allow 202.9.84.0/24;
allow 202.37.86.0/23;
allow 202.43.108.0/22;
allow 202.44.137.0/24;
allow 202.47.87.0/24;
allow 202.47.142.0/24;
allow 202.52.39.0/24;
allow 202.55.132.0/22;
allow 202.56.57.0/24;
allow 202.58.245.0/24;
allow 202.59.238.0/23;
allow 202.59.252.0/23;
allow 202.60.104.0/21;
allow 202.74.56.0/24;
allow 202.74.58.0/23;
allow 202.78.224.0/21;
allow 202.79.232.0/21;
allow 202.87.212.0/22;
allow 202.92.4.0/22;
allow 202.93.156.0/22;
allow 202.94.82.0/24;
allow 202.94.88.0/23;
allow 202.124.204.0/24;
allow 202.130.36.0/23;
allow 202.134.16.0/21;
allow 202.134.54.0/24;
allow 202.143.108.0/22;
allow 202.151.160.0/20;
allow 202.158.244.0/22;
allow 202.160.124.0/23;
allow 202.163.1.32/28;
allow 202.163.1.80/28;
allow 202.172.4.0/23;
allow 202.174.156.128/26;
allow 202.191.56.0/22;
allow 203.8.127.0/24;
allow 203.8.172.0/24;
allow 203.34.144.0/24;
allow 203.77.178.0/24;
allow 203.79.28.0/24;
allow 203.89.140.0/22;
allow 203.99.248.0/22;
allow 203.113.128.0/18;
allow 203.119.8.0/22;
allow 203.119.36.0/22;
allow 203.119.44.0/22;
allow 203.119.58.0/23;
allow 203.119.60.0/22;
allow 203.119.64.0/21;
allow 203.119.72.0/22;
allow 203.128.240.0/21;
allow 203.160.0.0/23;
allow 203.160.96.0/21;
allow 203.160.132.0/22;
allow 203.161.178.0/24;
allow 203.162.0.0/19;
allow 203.162.32.0/21;
allow 203.162.40.0/25;
allow 203.162.40.128/26;
allow 203.162.40.192/29;
allow 203.162.40.200/31;
allow 203.162.40.203/32;
allow 203.162.40.204/30;
allow 203.162.40.208/28;
allow 203.162.40.224/27;
allow 203.162.41.0/24;
allow 203.162.42.0/23;
allow 203.162.44.0/22;
allow 203.162.48.0/20;
allow 203.162.64.0/20;
allow 203.162.80.0/21;
allow 203.162.88.0/24;
allow 203.162.89.0/26;
allow 203.162.89.64/27;
allow 203.162.89.128/25;
allow 203.162.90.0/23;
allow 203.162.92.0/22;
allow 203.162.96.0/19;
allow 203.162.128.0/17;
allow 203.163.128.0/18;
allow 203.167.8.0/22;
allow 203.167.12.0/23;
allow 203.167.14.0/24;
allow 203.170.26.0/23;
allow 203.171.16.0/20;
allow 203.176.160.0/21;
allow 203.189.28.0/22;
allow 203.190.160.0/20;
allow 203.191.8.0/21;
allow 203.191.48.0/21;
allow 203.195.0.0/18;
allow 203.196.24.0/22;
allow 203.201.56.0/22;
allow 203.205.0.0/19;
allow 203.205.32.0/20;
allow 203.205.48.0/21;
allow 203.205.56.0/25;
allow 203.205.56.128/29;
allow 203.205.56.136/30;
allow 203.205.56.140/32;
allow 203.205.56.142/31;
allow 203.205.56.144/28;
allow 203.205.56.160/27;
allow 203.205.56.192/30;
allow 203.205.56.196/32;
allow 203.205.56.198/31;
allow 203.205.56.200/29;
allow 203.205.56.208/28;
allow 203.205.56.224/31;
allow 203.205.56.227/32;
allow 203.205.56.228/30;
allow 203.205.56.232/29;
allow 203.205.56.240/28;
allow 203.205.57.0/24;
allow 203.205.58.0/24;
allow 203.205.59.0/27;
allow 203.205.59.32/29;
allow 203.205.59.40/30;
allow 203.205.59.44/31;
allow 203.205.59.47/32;
allow 203.205.59.48/28;
allow 203.205.59.64/26;
allow 203.205.59.128/25;
allow 203.205.60.0/22;
allow 203.209.180.0/22;
allow 203.210.128.0/17;
allow 203.222.52.20/32;
allow 207.226.152.0/26;
allow 208.3.193.0/32;
allow 208.3.193.2/32;
allow 209.170.120.160/28;
allow 210.2.64.0/18;
allow 210.86.224.0/20;
allow 210.211.96.0/19;
allow 210.245.0.0/17;
allow 218.100.10.0/24;
allow 218.100.14.0/24;
allow 218.100.60.0/24;
allow 220.231.64.0/18;
allow 221.121.0.0/18;
allow 221.132.0.0/18;
allow 221.133.0.0/23;
allow 221.133.2.0/27;
allow 221.133.2.32/28;
allow 221.133.2.48/29;
allow 221.133.2.60/30;
allow 221.133.2.64/26;
allow 221.133.2.128/25;
allow 221.133.3.0/25;
allow 221.133.3.128/26;
allow 221.133.3.194/31;
allow 221.133.3.196/30;
allow 221.133.3.200/29;
allow 221.133.3.208/28;
allow 221.133.3.224/27;
allow 221.133.4.0/22;
allow 221.133.8.0/21;
allow 221.133.16.0/20;
allow 222.252.0.0/15;
allow 222.254.0.0/16;
allow 222.255.0.0/18;
allow 222.255.64.0/20;
allow 222.255.80.0/22;
allow 222.255.84.0/23;
allow 222.255.86.8/29;
allow 222.255.86.16/28;
allow 222.255.86.32/27;
allow 222.255.86.64/26;
allow 222.255.86.128/25;
allow 222.255.87.0/24;
allow 222.255.88.0/21;
allow 222.255.96.0/19;
allow 222.255.128.0/17;
allow 223.27.104.0/21;
deny    all;
[/HIDE]

Sau đó mở tập tin default.conf của bạn ra bằng cách gõ
Code:
vi etc/nginx/conf.d/default.conf
Và dán vào

Code:
include /etc/nginx/tuoitreitchophep.conf;
Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi bên dưới
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments

New posts Latest threads Latest profile posts

Top