ponpon

New Member
Ko reasear all ment ceal
 

huy9x30

New Member
Cho em hỏi, địa chỉ ip vps xem ở đâu ạ? Em mới học IT ạ :((

- - - - - - - - - -

Cho em hỏi, địa chỉ ip vps xem ở đâu ạ? Em mới học IT ạ :((
 

ALOHOANG

New Member
em đang bị lỗi làm đến bước
openssl dhparam -out /etc/openvpn/dh2048.pem 2048
cd /etc/openvpn/easy-rsa
. ./vars
./clean-all (Bắt đầu từ đây ạ)
./build-ca
1558041445721-png.527

Mong các a/c giúp đỡ e
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top