Hướng dẫn cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14.04 chi tiết

admin

Administrator
Staff member
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt OpenLiteSpeed trên Ubuntu 14.04 đơn giản và chi tiết bằng hình ảnh
Đầu tiên bạn cần đăng nhập ssh
Cài đặt và xây dựng các thành phầncho OpenLiteSpeed
Bạn chạy lần lượt các lệnh sau
Code:
sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpng-dev libpcre3-dev libssl-dev libxml2-dev rcs zlib1g-dev
Khi được hỏi Do you want to continue? [Y/n] thì bạn nhập vào là y
Chạy xong sẽ như sauCài đặt OpenLiteSpeed
Bạn chạy lần lượt các lệnh sau
Code:
cd ~
wget http://open.litespeedtech.com/packages/openlitespeed-1.3.10.tgz
tar xzvf openlitespeed*
cd openlitespeed*
./configure
make
sudo make install
Chạy xong sẽ như sauCài đặt và cấu hình MySQL
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo apt-get install mysql-server
Khi được hỏi Do you want to continue? [Y/n] thì bạn nhập vào là y
Nhập mật khẩu cho MySQLChạy xong sẽ như sauĐể bảo mật MySQL bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo mysql_secure_installation
Enter current password for root (enter for none): bạn nhập vào mật khẩu của MySQL vừa tạo
Change the root password? [Y/n] nếu không muốn thay đổi bạn nhập vào là n
Remove anonymous users? [Y/n] nếu không muốn xóa người dùng vô danh thì bạn nhập vào là n
Disallow root login remotely? [Y/n] nếu muốn cho phép đăng nhập từ xa thì bạn nhập vào là n
Remove test database and access to it? [Y/n] nếu không muốn xóa cơ sở dữ liệu kiểm tra và truy cập bạn nhập vào là n
Còn ngược lại các bạn nhập vào là y
Nhập xong sẽ như sauThay đổi tên đăng nhập, mật khẩu admin và khởi động OpenLiteSpeed
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh
Chạy xong sẽ như sauKhởi động OpenLiteSpeed
Bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo service lsws start
Hưởng thụ thành quả
Bạn có thể truy cập để xem thành quả của mình bằng cách truy cập vào
Code:
http://địa chỉ ip vps của bạn:8088
Để thay index mặc định bạn chạy lệnh sau
Code:
sudo nano /usr/local/lsws/DEFAULT/html/index.html
Để đăng nhập admin OpenLiteSpeed bạn truy cập vào
Code:
https://địa chỉ ip vps của bạn:7080
Tại đây bạn nhập tên đăng nhập và mật khẩu mà ở bước trên mình đã hướng dẫn các bạn đổi để đăng nhậpĐây là giao diện admin khi đăng nhậpThay đổi port mặc đinh
Như các bạn đã thấy port mặc định là 8080 mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh về 80 tại đây
Các bạn truy cập vào
Code:
https://địa chỉ ip vps của bạn:7080/config/confMgr.php?m=sl_Default
Sau đó chọn edit và sửa thành port thành 80
Sau đó làm như ảnh

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn
Mọi thắc mắc vui lòng hỏi đáp ở đây
Chúc các bạn thành công!
 

Facebook Comments


New posts New threads New resources

Top